Họp Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Quốc gia

Sáng 20/4, tại Hà Nội, Kiểm toán nhà nước đã tổ chức Họp Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Quốc gia “Hoàn thiện pháp luật Kiểm toán nhà nước nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả phòng, chống tham nhũng, lãng phí ở Việt Nam” do Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn làm chủ nhiệm đề tài.
PHÒNG BÁO ĐIỆN TỬ | 20/04/2023 18:47
Video