Xây dựng Kế hoạch tổ chức Tọa đàm phân tích dữ liệu lớn trong kiểm toán công

(BKTO) - Sáng 12/4, Kiểm toán nhà nước (KTNN) đã tổ chức cuộc họp bàn về Xây dựng kế hoạch tổ chức Tọa đàm phân tích dữ liệu lớn trong kiểm toán công. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo và chuyên viên Vụ Hợp tác Quốc tế; KTNN chuyên ngành VII; Trung tâm tin học; Nhóm công tác về ứng dụng công nghệ thông tin của KTNN.
PHÒNG BÁO ĐIỆN TỬ | 13/04/2023 10:00