Kiểm toán nhà nước định hướng xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2024

(BKTO) - Sáng ngày 03/8, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Bùi Quốc Dũng đã có buổi làm việc trực tuyến với các đơn vị trong toàn Ngành về định hướng xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của Kiểm toán nhà nước năm 2024.
PHÒNG BÁO ĐIỆN TỬ | 03/08/2023 17:33