Khai mạc Phiên họp thứ 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

(BKTO) - Sáng 10/7, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV đã khai mạc Phiên họp thứ 35.

202407100839420522_dsc_5802.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 35. Ảnh: VPQH

Dự kiến diễn ra trong 1,5 ngày, tại Phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổng kết Kỳ họp thứ 7 và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV; đồng thời, xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng.

Phát biểu khai mạc Phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, tại Phiên họp thứ 35, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành tổng kết Kỳ họp thứ 7 và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ đánh giá tổng kết toàn diện Kỳ họp thứ 7 về chương trình, nội dung, công tác điều hành, công tác tổ chức phục vụ... nhằm phát huy những kết quả đạt được, rút kinh nghiệm những mặt còn tồn tại, đặc biệt lưu ý đến những kiến nghị, đề xuất để tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Kỳ họp thứ 7 vừa qua có nội dung nhiều nhất, thời gian làm việc dài nhất từ đầu nhiệm kỳ. Từ kinh nghiệm tổ chức Kỳ họp thứ 7 sẽ góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng Kỳ họp thứ 8 và các kỳ họp tiếp theo.

Nhấn mạnh còn chưa đầy 3 tháng nữa sẽ diễn ra Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan của Quốc hội cần rút kinh nghiệm các kỳ họp trước, chủ động từ sớm từ xa, tiến bộ hơn trong các công việc chuẩn bị nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 8 bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Cũng tại Phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, thông qua Dự thảo Nghị quyết về giải thể, thành lập, sáp nhập một số cơ quan điều tra hình sự quân khu và tương đương, cơ quan điều tra hình sự khu vực trong Quân đội nhân dân Việt Nam; Dự thảo Nghị quyết về việc kiện toàn tổ chức bộ máy, Kiểm sát viên Viện kiểm sát quân sự các cấp.

Về tài chính, ngân sách, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, quyết định: Việc bổ sung dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2024 của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; xem xét, quyết định việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 của các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương; hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án dự kiến bố trí nguồn tăng thu, cắt giảm, tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2021 còn dư sau khi thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

202407100829558525_dsc_3183.jpg
Quang cảnh Phiên họp. Ảnh: VPQH

Chủ tịch Quốc hội cho biết, nguồn tăng thu tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2022 đã được phân bổ; các Bộ, ngành, địa phương cũng đang triển khai thực hiện nhưng tiến độ vẫn còn rất chậm. Vừa qua, Quốc hội cũng đã xem xét, quyết định nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2023 để Chính phủ phân bổ cho các Bộ, ngành, địa phương thực hiện các dự án, công trình cấp bách, quan trọng, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước.

Tại Phiên họp này, như thường kỳ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét Báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 5 và tháng 6/2024.

Đặc biệt, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ lần đầu tiên cho ý kiến về chủ trương tổ chức Diễn đàn Quốc hội về hoạt động giám sát tối cao và công tác chuẩn bị Diễn đàn.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đây là chủ trương mới và lần đầu tiên được tổ chức nhằm nâng cao chất lượng giám sát của Quốc hội bảo đảm trúng và đúng các vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm, phát huy những mặt tốt và chỉ ra những bài học kinh nghiệm, khắc phục những tồn tại hạn chế và đưa ra định hướng sau giám sát. Để qua giám sát, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ ban hành nghị quyết, Chính phủ, các Bộ, ngành sẽ chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội được tốt hơn.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị, phải ngày càng phát huy được vai trò của các cơ quan Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức đoàn thể trong công tác lập pháp, giám sát của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ chủ động tham gia đầy đủ các nội dung Phiên họp, nghiên cứu kỹ lưỡng, cho ý kiến rõ ràng để các cơ quan liên quan tiếp thu, bảo đảm hoàn thành tốt các nội dung trong chương trình Phiên họp.

Cùng chuyên mục
Khai mạc Phiên họp thứ 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội