Khai mạc “Tuần hàng quảng bá nông sản Hà Nội và các tỉnh, thành phố năm 2023”

"Tuần hàng quảng bá nông sản Hà Nội và các tỉnh, thành phố năm 2023" diễn ra từ tối ngày 8/9, tại phố đi bộ Hồ Gươm, Hà Nội, kéo dài đến hết ngày 10/9.
Phòng Báo điện tử | 09/09/2023 20:07
Thời sự