Khánh Hòa phấn đấu đến năm 2025 kim ngạch xuất khẩu đạt 2 tỷ USD

Tỉnh Khánh Hòa cho biết, 7 tháng năm 2023, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh đạt 872,6 triệu USD, giảm 6,29% so với cùng kỳ năm trước. Chính vì vậy, cần có những giải pháp cụ thể để đẩy mạnh xuất khẩu, góp phần cùng các lĩnh vực khác đưa kinh tế của tỉnh phát triển.

cang-bac-van-phong-kh.jpg
Hàng hóa xuất khẩu tại cảng Bắc Vân Phong. Ảnh: ST

Trong chương trình hành động thực hiện Chiến lược xuất, nhập khẩu của tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 2 tỷ USD, tốc độ tăng trưởng xuất khẩu hàng hóa giai đoạn 2021-2030 bình quân khoảng 6-7%.

Đặc biệt, trong giai đoạn này, các sản phẩm OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm) đạt 4 sao, 5 sao, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh, sản phẩm thuộc danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh sẽ đẩy mạnh xúc tiến xuất khẩu.

Để đạt được mục tiêu đề ra, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, tập trung tái cơ cấu chuỗi liên kết để phục vụ sản xuất công nghiệp, đặc biệt là mở rộng quy mô sản xuất, ưu tiên đầu tư phát triển các ngành công nghiệp có thế mạnh và tác động trực tiếp đến tốc độ tăng trưởng xuất khẩu của tỉnh, như: Đóng tàu, chế biến các sản phẩm từ yến sào, cơ khí, chế biến thủy sản...

Ngoài ra, tỉnh sẽ triển khai các chính sách hỗ trợ giá thuê mặt bằng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn; tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư khi thực hiện xây dựng hạ tầng kỹ thuật, đầu tư thứ cấp vào các khu, cụm công nghiệp. Tạo mọi điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án hạ tầng Khu Công nghiệp Ninh Thủy; các cụm công nghiệp: Trảng É, Diên Thọ, Ninh Xuân và Nhà máy Nhiệt điện BOT Vân Phong 1...

Đặc biệt, trong chương trình hành động thực hiện Chiến lược xuất, nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành phối hợp để kêu gọi đầu tư những dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp và hạ tầng thương mại nhằm phát triển các loại hình dịch vụ logistics, cơ sở hạ tầng kỹ thuật, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động xuất, nhập khẩu; khuyến khích doanh nghiệp phát triển, ứng dụng công nghiệp chế biến, chế tạo thông minh, tạo bước đột phá về năng lực sản xuất mới gắn với khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số…/.

Cùng chuyên mục
Khánh Hòa phấn đấu đến năm 2025 kim ngạch xuất khẩu đạt 2 tỷ USD