Không thể phủ nhận thành công trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam

(BKTO) - Trong lãnh đạo đất nước xây dựng chủ nghĩa xã hội, cùng với những thành tựu to lớn, Đảng Cộng sản Việt Nam cũng luôn thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm và kiên quyết, kiên trì sửa chữa khắc phục. Trên thực tế, Đảng đã kiên quyết, kiên trì đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) với quyết tâm cao, biện pháp bài bản, đồng bộ, quyết liệt, khả thi, vừa nghiêm khắc, vừa nhân văn.

2-.jpg
Quang cảnh Hội nghị sơ kết 1 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo PCTNTC cấp tỉnh. Ảnh sưu tầm

Gần đây, các thế lực thù địch, thế lực xấu tiếp tục phủ nhận, xuyên tạc cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam. Đầu tháng 6/2023 vừa qua, Thoibao.de tiếp tục tung ra nhiều thông tin mang tính phủ nhận, bịa đặt, xuyên tạc về vấn đề này. Thoibao.de cho rằng ở Việt Nam “Tham nhũng tràn lan làm đất nước tan nát”. Chúng vu cáo: “Đảng Cộng sản không có khả năng quản lý đất nước, Đảng Cộng sản chỉ biết bòn rút của dân, của nước, bởi nó là bộ máy tham nhũng khổng lồ”. Thậm chí chúng còn bịa đặt: Khi mà lãnh đạo Đảng “thực hiện chiến dịch đốt lò, thì người dân mới thấy, đốt lớp này thì lớp khác nổi lên. Lớp thay thế tham nhũng còn mạnh bạo hơn lớp cũ. Sự tồn tại của Đảng Cộng sản chính là thử thách sống còn cho đất nước, bởi thời kỳ Cộng sản là thời kỳ đất nước bị nhân loại bỏ xa nhiều nhất”.

Song trên thực tế, sự thật ở Việt Nam đã chứng minh sự dối trá, vu cáo, bịa đặt và thất bại của những âm mưu, thủ đoạn chống phá trên.

Trong lãnh đạo đất nước xây dựng chủ nghĩa xã hội, cùng với những thành tựu to lớn, Đảng Cộng sản Việt Nam cũng luôn thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm và kiên quyết, kiên trì sửa chữa khắc phục. Về tình trạng tham nhũng, tiêu cực, Đảng ta đã chỉ rõ: “Tham nhũng, lãng phí trên một số lĩnh vực, địa bàn vẫn còn nghiêm trọng, phức tạp với những biểu hiện ngày càng tinh vi, gây bức xúc trong xã hội. Tham nhũng vẫn là một trong những nguy cơ đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ ta”.

Trên thực tế, Đảng đã kiên quyết, kiên trì đẩy mạnh PCTNTC với quyết tâm cao, biện pháp bài bản, đồng bộ, quyết liệt, khả thi, vừa nghiêm khắc, vừa nhân văn. Quan điểm của Đảng rất rõ ràng là: “Công cuộc PCTNTC không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai”, nhưng đồng thời: “Làm một cách có bài bản, kỷ luật Đảng đi trước, kỷ luật hành chính, tiếp theo xử lý hình sự khi có đầy đủ chứng cứ pháp lý, đối tượng bị xử lý phải tâm phục, khẩu phục. Ai đã vi phạm, tự nguyện tự giác nhận, khắc phục vi phạm là yếu tố để xem xét giảm nhẹ”.

Chính vì vậy đã đem lại những kết quả tích cực, khá toàn diện trong đấu tranh PCTNTC. Ngày 30/6/2022 đã diễn ra Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác PCTNTC giai đoạn 2012-2022, trong đó Đảng khẳng định: “Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng đã được Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, bài bản, ngày càng đi vào chiều sâu, có bước tiến mạnh, đạt nhiều kết quả cụ thể, rất quan trọng, toàn diện, để lại dấu ấn tốt, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội và thực sự “đã trở thành phong trào, xu thế không thể đảo ngược”, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình ủng hộ, đánh giá cao, được bạn bè quốc tế ghi nhận”.

Hiệu quả phòng, chống tham nhũng đã góp phần để đất nước tiếp tục ổn định và phát triển. Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, tình hình kinh tế và thương mại thế giới suy giảm, nhiều rủi ro, nhưng dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, điều hành quyết liệt của Chính phủ và nỗ lực của toàn dân, nền kinh tế Việt Nam vẫn tiếp tục tăng trưởng khá. Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã đánh giá: Trong bối cảnh kinh tế thế giới là “bức tranh xám màu” thì Việt Nam vẫn là một điểm sáng. Chính trị tiếp tục ổn định; quốc phòng, an ninh được giữ vững; văn hóa - xã hội tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng, rõ rệt; đời sống mọi mặt của nhân dân tiếp tục được cải thiện và đảm bảo.

Một trong những bài học thành công của cuộc đấu tranh PCTNTC, ổn định và phát triển đất nước, chính là sự đoàn kết nhất trí, tin tưởng cùng đồng hành giữa Đảng với dân, dân với Đảng. Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta hoan nghênh và đồng thuận cao với khẳng định của Đảng ta tại Hội nghị giữa nhiệm kỳ tháng 5/2023 vừa qua: “Đến nay, có thể khẳng định, chưa bao giờ công tác đấu tranh PCTNTC ở nước ta lại được chỉ đạo một cách mạnh mẽ, bài bản, đồng bộ, quyết liệt và có hiệu quả rõ rệt như thời gian gần đây; để lại dấu ấn nổi bật, tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội và củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ ta”. Và đồng thời, đúng như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng chỉ rõ: “Theo kết quả điều tra dư luận xã hội do Ban Tuyên giáo Trung ương tiến hành mới đây, tuyệt đại đa số ý kiến của người dân (93%) bày tỏ tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng; khiến cho mọi sự xuyên tạc, chống phá của các thế lực xấu, thù địch đều trở nên trơ trẽn, nực cười”!

Tuy nhiên, tham nhũng, tiêu cực vẫn còn diễn biến phức tạp đòi hỏi Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta cần phải tiếp tục kiên quyết, kiên trì đấu tranh, loại bỏ. Muốn vậy, phải phát huy cao nhất sức mạnh tổng hợp, trong đó có sự đoàn kết nhất trí của ý Đảng, lòng dân, phấn đấu thực hiện cho bằng được quyết tâm và giải pháp mà Đảng đã xác định là: Lựa chọn, bố trí đúng cán bộ thật sự có đức, có tài, liêm chính, tâm huyết, thật sự vì dân, vì nước vào các vị trí lãnh đạo; phát huy dân chủ, nêu cao ý thức trách nhiệm, gương mẫu của những người có đức, có tài, đồng thời loại ra khỏi đội ngũ những người sa vào tham nhũng, hư hỏng. Kịp thời có, hoàn thiện và thực hiện nghiêm túc cơ chế, chính sách khuyến khích những người năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm. Kiên quyết siết chặt kỷ luật, kỷ cương; kiên trì, kiên quyết đấu tranh PCTNTC gắn liền với công tác xây dựng, hoàn thiện luật pháp để “không thể”, “không dám” và “không muốn tham nhũng”. Đồng thời tích cực đấu tranh, chấn chỉnh, loại bỏ tư tưởng bàn lùi, lo ngại đấu tranh PCTNTC quá mạnh sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến phát triển kinh tế - xã hội hay biểu hiện né tránh, cầm chừng…

Chúng ta tuyệt đối tin tưởng và chờ đợi Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta sẽ tiếp tục chung sức, đồng lòng thực hiện thành công khẳng định của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu trong Hội nghị sơ kết 1 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo PCTNTC cấp tỉnh ngày 19/6/2023: PCTNTC là cuộc chiến hết sức khó khăn, phức tạp, nhưng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng, ủng hộ của nhân dân, nhất định tham nhũng, tiêu cực sẽ được ngăn chặn, đẩy lùi, bởi “Non cao vẫn có đường trèo. Đường dẫu hiểm nghèo vẫn có lối đi”…/.

Cùng chuyên mục
Không thể phủ nhận thành công trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam