KHU CÔNG NGHIỆP

Tăng cường quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế
(BKTO) - Theo đúc kết của các nhà quản lý, việc phát triển các khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT) thời gian qua đã bộc lộ nhiều khó khăn, vướng mắc, ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương nói riêng và cả nước nói chung.