KHU CÔNG NGHIỆP

Nam Định: Xây dựng Khu công nghiệp Hải Long
(BKTO) - Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Nam Định vừa ban hành Quyết định số 1090/QĐ-UBND phê duyệt nhiệm vụ và dự toán Quy hoạch chung (QHC) xây dựng Khu công nghiệp (KCN) Hải Long (Giao Thủy).