Kiểm toán Chương trình phát triển các đô thị loại II, vay vốn ADB

PHÚC KHANG | 31/07/2023 07:38:01

(BKT) Qua kiểm toán hoạt động “Chương trình phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh)” vay vốn ADB, Kiểm toán nhà nước kiến nghị các đơn vị thực hiện Dự án thành phần trên địa bàn tỉnh Hà Giang, Vĩnh Phúc, Thừa Thiên Huế cần xử lý tài chính và những sai sót khác với tổng số tiền gần 9,24 tỷ đồng.

“Chương trình phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh)” vay vốn ADB đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 392/QĐ-TTg ngày 10/3/2016 và giao UBND các tỉnh Hà Giang, Vĩnh Phúc, Thừa Thiên Huế là cơ quan chủ quản các Dự án thành phần.

Mục tiêu của Chương trình nhằm cải thiện và mở rộng mạng lưới giao thông, hoàn thiện cơ sở hạ tầng đô thị; tạo động lực cho phát triển đô thị, thương mại dịch vụ và khai thác tiềm năng du lịch, tạo công ăn việc làm tăng thêm thu nhập cho người dân địa phương.

Đồng thời cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường, nâng cao cảnh quan môi trường đô thị, qua đó nâng cao sức khỏe, chất lượng cuộc sống cho nhân dân các tỉnh tham gia Dự án.

info1.jpg
Bài liên quan
 • Triển khai Dự án đô thị xanh tại Vĩnh Phúc gặp khó khăn về tiến độ
  (BKTO) - Theo kết quả kiểm toán của Kiểm toán nhà nước (KTNN) về Dự án “Chương trình phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh)” vay vốn ADB, Ban Quản lý dự án sử dụng vốn vay nước ngoài - tỉnh Vĩnh Phúc đã gặp nhiều khó khăn trong việc thúc đẩy tiến độ thực hiện Dự án.
  Dự án đô thị xanh tại Hà Giang sử dụng vốn chưa hiệu quả
  (BKTO) - Kết quả kiểm toán hoạt động Dự án “Chương trình phát triển các đô thị loại II (đô thị xanh)”, vay vốn ADB của tỉnh Hà Giang đã chỉ ra nhiều hạn chế, bất cập trong quá trình triển khai, thực hiện Dự án, làm ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn…
  Các dự án đô thị xanh vay vốn ADB chưa đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn
  (BKTO) - Qua kiểm toán tại các Ban quản lý dự án thực hiện Dự án đô thị xanh vay vốn ADB tại tỉnh: Hà Giang, Vĩnh Phúc, Thừa Thiên Huế, Kiểm toán nhà nước (KTNN) kết luận các dự án đều chưa đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn. Tuy số vốn bố trí cho các Dự án bị thiếu nhưng trong quá trình thực hiện, tỷ lệ giải ngân đạt thấp và phải hủy dự toán rất lớn.
Cùng chuyên mục
 • Inforgraphics: Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đạt 343,65 tỷ USD
  11 tháng trước Infographic
  (BKTO) - Lũy kế từ đầu năm đến nửa đầu tháng 7/2023, hoạt động nhập khẩu hàng hóa vẫn giảm sâu hơn chiều xuất khẩu, thành thử, cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu vọt lên 13,25 tỷ USD.
 • 7 nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh phục hồi, phát triển du lịch
  11 tháng trước Infographic
  (BKTO) - Nghị quyết số 82/NQ-CP của Chính phủ đề ra những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững sau đại dịch Covid-19. Trên cơ sở đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch hành động cụ thể...
 • Giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đạt 30,49%
  11 tháng trước Infographic
  (BKTO) - Theo số liệu mới nhất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, với tổng số 711.684.386 triệu đồng kế hoạch vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước được Thủ tướng Chính phủ giao năm 2023, tính đến hết tháng 6, tổng số vốn đã phân bổ là 707.044.198 triệu đồng...
 • Infographic - Chỉ số Chuyển đổi số của 63 địa phương năm 2022
  11 tháng trước Infographic
  (BKTO) - Kết quả đánh giá Chỉ số Chuyển đổi số năm 2022 vừa được Bộ Thông tin và Truyền thông công bố cho thấy, 100% các tỉnh, thành phố đều có chỉ số tăng so với năm 2021, phản ánh một cách tương đối hệ thống chính quyền các cấp đều nỗ lực chuyển đổi số.
 • Kiểm toán nhà nước kiến nghị tỉnh Đắk Lắk xử lý tài chính hơn 27,5 tỷ đồng
  11 tháng trước Infographic
  (BKTO) - Theo đánh giá của Kiểm toán nhà nước (KTNN), năm 2021, UBND tỉnh Đắk Lắk đã điều hành, quản lý ngân sách cơ bản theo quy định của Luật NSNN và các chế độ, chính sách hiện hành; sắp xếp các nguồn lực để đảm bảo thực hiện dự toán chi ngân sách do HĐND tỉnh quyết nghị. Tuy nhiên, KTNN cũng phát hiện một số bất cập và yêu cầu địa phương phải chấn chỉnh, khắc phục.
Kiểm toán Chương trình phát triển các đô thị loại II, vay vốn ADB