Kiểm toán nhà nước chuyên ngành III báo cáo tình hình thực hiện kiến nghị kiểm toán

(BKTO) - Ngày 08/6, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Doãn Anh Thơ đã làm việc với Kiểm toán nhà nước (KTNN) chuyên ngành III về tình hình thực hiện kiến nghị kiểm toán còn tồn đọng.

Cùng tham dự buổi làm việc có đại diện Vụ Tổng hợp, Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán, Vụ Pháp chế cùng toàn thể cán bộ, chuyên viên KTNN chuyên ngành III.

asc_1309.jpg
Phó Tổng Kiểm toán Doãn Anh Thơ trao đổi tại buổi làm việc. Ảnh: T.Xuyên

Tại buổi làm việc, báo cáo tình hình thực hiện kiến nghị kiểm toán còn tồn đọng, Ông Lê Tùng Lâm - Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành III cho biết, qua rà soát, tổng hợp danh sách các tổ chức, cá nhân chưa thực hiện kiến nghị kiểm toán, đến 15/5/2023, về kiến nghị xử lý tài chính, tổng số kiến nghị xử lý tài chính còn tồn đọng là 485.291.793.954 đồng; Về kiến nghị sửa đổi, bổ sung, ban hành văn bản, tổng số kiến nghị sửa đổi, bổ sung, ban hành văn bản còn tồn đọng là 99 văn bản; Về kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm cá nhân tập thể, tổng số kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân còn tồn đọng là 45 kiến nghị.

Trên cơ sở đó, KTNN chuyên ngành III đã thông báo cho các đơn vị được kiểm toán để thống nhất về tình hình thực hiện kiến nghị kiểm toán và tiếp tục đôn đốc đơn vị được kiểm toán thực hiện kiến nghị kiểm toán. Một số đơn vị được kiểm toán đã thực hiện, bổ sung chứng từ thực hiện kiến nghị kiểm toán về KTNN chuyên ngành III.

Đại diện Vụ Tổng hợp, Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán, Vụ Pháp chế đã có một số ý kiến đóng góp vào Báo cáo tình hình thực hiện kiến nghị kiểm toán còn tồn đọng của KTNN chuyên ngành III.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Doãn Anh Thơ đánh giá, trong một thời gian ngắn, KTNN chuyên ngành III đã rà soát tổng thể việc thực hiện kiến nghị kiểm toán trong thời gian dài và xây dựng báo cáo khá chi tiết. Phó Tổng Kiểm toán yêu cầu KTNN chuyên ngành III cần tăng cường làm việc với các bộ, ngành liên quan, cải tiến một số biểu mẫu và tiếp tục tập trung rà soát thêm để có các kiến nghị đầy đủ, đặc biệt bám sát những hướng dẫn của Vụ Tổng hợp và tiếp tục phối hợp với các Vụ tham mưu để hoàn chỉnh báo cáo của đơn vị.
Phó Tổng kiểm toán yêu cầu Vụ Tổng hợp chủ trì, cùng các Vụ tham mưu cho lãnh đạo Ngành ban hành hướng dẫn cụ thể về một số nội dung để thống nhất thực hiện trong toàn Ngành như mẫu báo cáo, cách thức báo cáo…

asc_1325.jpg
Ông Lê Tùng Lâm trình bày báo cáo. Ảnh: T.Xuyên

Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành III Lê Tùng Lâm cho biết: “Qua buổi làm việc này, các cán bộ, chuyên viên KTNN chuyên ngành III đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Doãn Anh Thơ và ý kiến đóng góp của các đơn vị trực thuộc KTNN. Trên cơ sở đó, KTNN chuyên ngành III sẽ tiếp tục rà soát, thu thập thông tin, theo dõi từng đầu mối, làm việc với các đơn vị liên quan và phối hợp với Vụ Tổng hợp cũng như các Vụ tham mưu của KTNN để hoàn thành tốt nhiệm vụ của KTNN chuyên ngành III”./.

Cùng chuyên mục
Kiểm toán nhà nước chuyên ngành III báo cáo tình hình thực hiện kiến nghị kiểm toán