Kiểm toán nhà nước khu vực VI: Hoàn thành toàn diện kế hoạch kiểm toán với nhiều phát hiện nổi bật

(BKTO) - Đây là đánh giá của Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Doãn Anh Thơ đối với kết quả công tác của Kiểm toán nhà nước (KTNN) khu vực VI tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024 của đơn vị, diễn ra chiều 12/12.

kv-6-pho-tong.jpg
Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Doãn Anh Thơ phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: N.Lộc

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc KTNN và toàn thể lãnh đạo, công chức, kiểm toán viên, người lao động KTNN khu vực VI.

Trình bày dự thảo Báo cáo tổng kết năm 2023 và xây dựng chương trình công tác năm 2024, Phó Kiểm toán trưởng KTNN khu vực VI Vũ An Huy cho biết, năm 2023, KTNN khu vực VI đã hoàn thành toàn diện kế hoạch đề ra; công tác kiểm toán đảm bảo đúng tiến độ chất lượng.

Tính đến 30/11/2023, đơn vị đã hoàn thành 08 cuộc kiểm toán theo kế hoạch, tổng số kiến nghị xử lý tài chính dự kiến của 08 cuộc kiểm toán đã kết thúc là gần 3.500 tỷ đồng.

Ngoài các phát hiện về xử lý tài chính và kiến nghị khác, các Đoàn kiểm toán của KTNN khu vực VI còn có những phát hiện nổi bật trong công tác quản lý, sử dụng Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng; công tác chuyển đổi mục đích sử dụng rừng; công tác thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng; công tác trồng rừng thay thế; các bất cập trong cơ chế chính sách...

Trong năm, KTNN khu vực VI đã chủ động báo cáo, trình Lãnh đạo KTNN phê duyệt điều chỉnh giảm đầu mối kiểm toán của 03 Đoàn kiểm toán để tránh trùng lặp, chồng chéo giữa hoạt động của kiểm toán với hoạt động thanh tra, kiểm tra, cơ quan cảnh sát điều tra. Từ đó, xử lý triệt để việc trùng lặp nội dung kiểm toán với nội dung thanh tra, kiểm tra của Thanh tra Chính phủ; cơ quan kiểm tra, giám sát của Đảng. Trong quá trình thực hiện kế hoạch kiểm toán, đơn vị đã trình lãnh đạo KTNN rút ngắn thời gian 02 cuộc kiểm toán để giảm tần suất xuất hiện đoàn kiểm toán tại cùng một địa phương và đảm bảo phù hợp với thực tế của đơn vị.

_dsc9590.jpg
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: N.Lộc

Tính đến 23/11/2023, KTNN khu vực VI đã kết thúc 05 cuộc kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán; tổng hợp kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán năm 2022 đối với niên độ ngân sách 2021 của KTNN khu vực VI đạt 77%.

Chú trọng kiểm soát từ sớm để phòng ngừa rủi ro trong hoạt động kiểm toán, năm 2023, KTNN khu vực VI đã thành lập 08 tổ kiểm soát chất lượng kiểm toán để thực hiện kiểm soát từ bước lập đề cương khảo sát đến bước lập, xét duyệt báo cáo kiểm toán, đưa hồ sơ kiểm toán của từng cuộc kiểm toán vào lưu trữ theo Quy chế kiểm soát chất lượng kiểm toán của KTNN.

Bên cạnh đó, KTNN khu vực VI tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ, tuân thủ nghiêm túc các quy định, quy chế ứng dụng công nghệ thông tin trong Ngành; siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện công vụ; nâng cao năng lực và kỹ năng làm việc của công chức, kiểm toán viên trong đơn vị. Các mặt công tác khác của đơn vị như văn phòng, nghiên cứu, đào tạo… cũng tiếp tục được triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch được giao.

Về phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024, đơn vị sẽ tập trung hoàn thành 100% kế hoạch kiểm toán năm và các nhiệm vụ được Tổng Kiểm toán nhà nước giao đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng với phương châm có trọng tâm, trọng điểm, có tác động lan tỏa, đề cao tính công khai, minh bạch, khách quan, trung thực; tham gia ý kiến về dự toán ngân sách năm 2025 của các địa phương thuộc phạm vi kiểm toán được giao.

kv6-3.jpg
Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Doãn Anh Thơ và Kiểm toán trưởng Vũ Khánh Toàn trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp KTNN cho các cá nhân của KTNN khu vực VI. Ảnh: N.Lộc

Đồng thời, thực hiện nghiêm các văn bản của Trung ương về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán; tăng cường các biện pháp kiểm tra, đôn đốc thực hiện kiến nghị kiểm toán năm 2023 và các năm trước còn tồn đọng; tiến tới giải quyết dứt điểm những kết luận, kiến nghị còn tồn đọng và trả lời đầy đủ những văn bản khiếu nại, kiến nghị về kết quả kiểm toán…

Đặc biệt, đơn vị sẽ tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả và chất lượng hoạt động kiểm toán trên cơ sở thực hiện đầy đủ chuẩn mực, quy trình, hướng dẫn kiểm toán; tập trung nâng cao chất lượng công tác kiểm toán tổng hợp, kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách địa phương…

kvvvvvv.jpg
Trong khuôn khổ Hội nghị, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Doãn Anh Thơ cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với toàn thể KTNN khu vực VI

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nhất trí với dự thảo báo cáo của đơn vị, đồng thời góp ý, gợi ý một số vấn đề để KTNN khu vực VI tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng kiểm toán nói riêng và kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị nói chung.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Doãn Anh Thơ nhất trí với dự thảo báo cáo công tác năm 2023 của KTNN khu vực VI; đồng thời đánh giá cao những kết quả đơn vị đạt được trong năm qua.

"Đơn vị đã hoàn thành toàn diện các mặt công tác năm 2023 và đạt nhiều kết quả nổi bật" - Phó Tổng Kiểm toán nhà nước nhấn mạnh.

Theo Phó Tổng Kiểm toán nhà nước, năm 2023, định hướng của KTNN là không đối chiếu thuế, không tập trung vào xử lý tài chính, thay vào đó là tập trung vào những vấn đề bức thiết, quan trọng, có ảnh hưởng lớn như quy hoạch, môi trường... KTNN khu vực VI cũng đã bám sát và thực hiện tốt định hướng, chỉ đạo của lãnh đạo Ngành.

Giao nhiệm vụ cho đơn vị trong năm 2024, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu KTNN khu vực VI tổ chức thực hiện nhiệm vụ, trọng tâm là nhiệm vụ kiểm toán, đảm bảo phù hợp với kế hoạch công tác chung của Ngành, kế hoạch đào tạo của KTNN, đặc biệt là các hoạt động kỷ niệm 30 năm thành lập KTNN.

kv-6-2.jpg

KTNN khu vực VI đã có một năm công tác với nhiều kết quả nổi bật, đặc biệt là những kết quả kiểm toán liên quan đến Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng. Những kết quả công tác của đơn vị đã góp phần vào kết quả, thành tích công tác chung của KTNN năm 2023.

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Doãn Anh Thơ

Đơn vị cần tiếp tục quán triệt nâng cao đạo đức công vụ, chú trọng chất lượng thực hiện nhiệm vụ, “làm ít, nhưng chất” theo đúng chỉ đạo của Tổng Kiểm toán nhà nước.

Tập trung giải quyết các kiến nghị, khiến nại của đơn vị được kiểm toán, các đơn vị có liên quan một cách triệt để.

Đặc biệt, đơn vị cần tăng cường đôn đốc thực hiện kiến nghị kiểm toán; có giải pháp hiệu quả để nâng cao hơn nữa kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán.

kv-6-1.jpg
Kiểm toán trưởng KTNN khu vực VI Vũ Khánh Toàn phát biểu tiếp thu ý kiến tại Hội nghị. Ảnh: N.Lộc

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Tổng Kiểm toán nhà nước, các ý kiến góp ý tại Hội nghị, Kiểm toán trưởng Vũ Khánh Toàn cho biết tập, thể lãnh đạo, công chức, người lao động đơn vị sẽ nghiêm túc, nỗ lực hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, từ đó góp phần vào kết quả công tác chung của KTNN, đặc biệt là thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập KTNN.

Cùng chuyên mục
Kiểm toán nhà nước khu vực VI: Hoàn thành toàn diện kế hoạch kiểm toán với nhiều phát hiện nổi bật