Kiểm toán nhà nước kiến nghị xử lý 10.723 tỷ đồng qua 8 tháng

Sáng 12/9, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc Phiên họp thứ 26 để cho ý kiến vào một số nội dung trình Quốc hội xem xét tại Kỳ họp thứ 6 sắp tới và quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền. Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Doãn Anh Thơ cùng tham dự Phiên họp.
PHÒNG TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN | 12/09/2023 16:45
Thời sự