Kiểm toán nhà nước tập huấn về công tác đối ngoại

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm 2024 của Kiểm toán nhà nước (KTNN), ngày 25/4, tại Trụ sở KTNN, Vụ Hợp tác quốc tế (HTQT) đã tổ chức Khóa tập huấn về công tác đối ngoại cho gần 180 công chức, viên chức, người lao động của KTNN.
PHÒNG TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN | 25/04/2024 14:56