KTNN CHUYÊN NGÀNH V

KTNN chuyên ngành V phối hợp, cung cấp tốt thông tin theo yêu cầu của Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội
(BKTO) - Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung đã nhấn mạnh kết quả nổi bật này khi dự và phát biểu tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023 và triển khai chương trình công tác năm 2024 của Kiểm toán nhà nước (KTNN) chuyên ngành V, chiều 07/12, tại Hà Nội.