LAO ĐỘNG

Bảo đảm an toàn lao động trong khai thác than
(BKTO) - Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (UBQLV) Hồ Sỹ Hùng vừa làm việc với Công ty Than Thống Nhất thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) về rà soát lại các quy trình và ổn định sản xuất sau sự cố hầm lò.