luat kinh doanh bat dong san

Thêm nhiều quy định mới bảo vệ, tăng cường quyền và lợi ích cho người mua nhà
(BKTO) - Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản mới được sửa đổi, bổ sung có nhiều tác động theo hướng bảo vệ, tăng cường quyền và lợi ích cho người mua nhà.