MÔ HÌNH

Thực hiện đồng bộ các giải pháp và xây dựng 28 mô hình điểm về chuyển đổi số
(BKTO) - Việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trực tuyến đã đáp ứng các yêu cầu về đơn giản hóa TTHC và cắt giảm thành phần hồ sơ, thời gian, đem lại nhiều lợi ích cho người dân và cơ quan nhà nước trong công tác quản lý.