Một số cơ quan, địa phương đề nghị giảm hơn 9.355 tỷ đồng vốn đầu tư công

(BKTO) – Bộ Tài chính cho biết, một số Bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã có Văn bản đề nghị điều chỉnh giảm 9.355,71 tỷ đồng.

dtc-99.jpg
Đến hết tháng 8/2023, tổng số vốn chưa phân bổ chi tiết là 26.324,1 tỷ đồng, chiếm 3,72% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Ảnh: ST

Bộ Tài chính đã nhận được báo cáo phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2023 của 51 Bộ, cơ quan trung ương và 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong số đó, 21 Bộ, cơ quan trung ương và 30 tỉnh, thành phố chưa phân bổ hết kế hoạch vốn đã được Thủ tướng Chính phủ giao.

Một số Bộ, cơ quan trung ương và địa phương có tỷ lệ vốn chưa phân bổ khá cao như: Bộ Thông tin và Truyền thông (72,24%), Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam (86,21%), Hưng Yên (80,75%), Tuyên Quang (71,49%)…

Đáng chú ý, một số Bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã có Văn bản đề nghị điều chỉnh giảm 9.355,71 tỷ đồng. Riêng đối với Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Bộ Lao động và Thương binh xã hội đề nghị rút khỏi Chương trình với số vốn là 946,6 tỷ đồng; Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị rút 1 dự án ra khỏi Chương trình.

Như vậy, đến hết tháng 8/2023, tổng số vốn đầu tư đã được các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương phân bổ là 730.847,6 tỷ đồng, đạt 103,37% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ đã giao (707.044,2 tỷ đồng). Trong đó có 42 địa phương giao tăng so với số kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao là 50.127,5 tỷ đồng. Nếu không tính số giao tăng này thì tổng số vốn đã phân bổ là 680.720,1 tỷ đồng, đạt 96,28% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ đã giao.

Tổng số vốn chưa phân bổ chi tiết là 26.324,1 tỷ đồng, chiếm 3,72% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, trong đó, vốn trong nước là 24.702,9 tỷ đồng, vốn ngoài nước là 1.621,2 tỷ đồng. Riêng Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội còn 15.242,75 tỷ đồng chưa phân bổ.

Để phân bổ hết nguồn vốn, giúp cho công tác giải ngân được thuận lợi từ nay đến hết năm, Bộ Tài chính đang đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc điều chỉnh vốn giữa các nhiệm vụ, dự án của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội với các nhiệm vụ, dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã được bố trí vốn trong dự toán NSNN năm 2023.

Đồng thời, Bộ Tài chính tiếp tục yêu cầu các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương khẩn trương triển khai phân bổ kế hoạch vốn năm 2023 cho các dự án thuộc danh mục dự án được giao; giao, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025./.

Cùng chuyên mục
Một số cơ quan, địa phương đề nghị giảm hơn 9.355 tỷ đồng vốn đầu tư công