Nam Định: Kinh tế - xã hội ổn định, phát triển trong 8 tháng năm 2023

(BKTO) - Trong 8 tháng năm 2023, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định tiếp tục ổn định và phát triển. Đặc biệt, một số chỉ tiêu kinh tế của tỉnh có tốc độ tăng trưởng khá so với cùng kỳ.

kt-xh-nam-dinh.jpg
8 tháng năm 2023, chỉ số sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định tăng 13,57%. Ảnh: ST

Trong đó, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 13,57% (ngành công nghiệp chế biến, chế tạo có tốc độ tăng cao nhất 13,75%); tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ ước đạt 44.727 tỷ đồng, tăng 14%; tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn ước đạt 113.796 tỷ đồng, tăng 12% so với đầu năm. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh 8 tháng năm 2023 ước đạt 4.516 tỷ đồng, bằng 47,5% dự toán năm và bằng 85,9% so với cùng kỳ năm 2022.

Vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý ước thực hiện 4.072 tỷ đồng, đạt 45,9% kế hoạch năm và tăng 14,6% so với cùng kỳ năm trước; trong đó: Cấp tỉnh 3.664 tỷ đồng, đạt 45,1%, tăng 9,8%; cấp huyện 247 tỷ đồng, đạt 51,7%, tăng 140,1%; cấp xã 161 tỷ đồng, đạt 57%, tăng 43,8%.

Tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới và điều chỉnh tăng vốn cho 36 dự án (bao gồm: 25 dự án đầu tư trong nước và 11 dự án FDI) với tổng số vốn đăng ký 1.835,3 tỷ đồng và 181,9 triệu USD.

Bên cạnh đó, sản xuất nông nghiệp được triển khai tích cực, các địa phương đang tập trung chăm sóc, bảo vệ lúa và cây màu; thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sớm và phòng trừ kịp thời các đối tượng sâu bệnh, không để phát sinh, lây lan trên diện rộng.

Công tác xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm chỉ đạo quyết liệt. Các cấp, ngành tích cực đôn đốc, hướng dẫn các địa phương lập hồ sơ tiêu chí đề nghị thẩm định, xét công nhận đạt xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu theo quy định. Đồng thời, tổ chức rà soát, tổng hợp cách làm hay, mô hình tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh; phân bổ kinh phí hỗ trợ xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022; hướng dẫn, hỗ trợ các cơ sở sản xuất rà soát, hoàn thiện sản phẩm, lập hồ sơ đề nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2023.

Mặt khác, tỉnh tiếp tục hoàn thiện các nội dung Quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Đề án thành lập Khu kinh tế Ninh Cơ và các quy hoạch khác; hoàn thành Quy chế phối hợp giữa các cấp, các ngành, đơn vị liên quan trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn và Quy định về đánh số, gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh…

Đặc biệt, các hoạt động văn hoá, thể thao, nghệ thuật, thông tin, tuyên truyền diễn ra sôi nổi chào mừng kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; ngành giáo dục và đào tạo đã chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2023-2024 trong không khí vui tươi, phấn khởi, an toàn.

Trong tháng 9/2023, các sở, ngành, địa phương sẽ tiếp tục tập trung bám sát chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh để thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện lập Quy hoạch tỉnh và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, đảm bảo tiến độ thi công các công trình, dự án trọng điểm; quyết liệt trong công tác thu ngân sách và đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; tăng cường công tác nội vụ, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội./.

Cùng chuyên mục
Nam Định: Kinh tế - xã hội ổn định, phát triển trong 8 tháng năm 2023