tong lien doan lao dong viet nam

Ra mắt Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII
(BKTO) - Tiếp tục chương trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, sáng 3/12, Đại hội bước vào ngày làm việc thứ ba với các nội dung: Báo cáo tiếp thu, giải trình vào dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII; Báo cáo tiếp thu, giải trình Điều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đổi, bổ sung); thảo luận, biểu quyết thông qua Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội…