Nam Định hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023

(BKTO) - Hưởng ứng phong trào “Chung tay hành động cho thế giới sạch hơn” do Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động, Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định vừa ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023.

ra-quan-bvmt-bien.png
Thanh niên Nam Định ra quân BVMT biển. Ảnh: TS

Các hoạt động nhằm vận động toàn xã hội nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường (BVMT) và ý nghĩa của Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn thông qua các hoạt động thiết thực, cụ thể, phù hợp với điều kiện của từng cơ quan, đơn vị và địa phương.

Theo Kế hoạch, Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, các huyện, thành phố tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng trong khung thời gian từ ngày 18/9 đến ngày 31/10/2023.

Trong đó, các hoạt động hưởng ứng trọng tâm bao gồm: Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về BVMT và Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn. Tiếp tục phát động các phong trào cộng đồng chung tay BVMT như: Ra quân làm vệ sinh môi trường, trồng cây, cải thiện, phục hồi môi trường tại các đô thị, khu vực công cộng, khu dân cư và vùng lân cận…; phát động, duy trì các hoạt động BVMT tại cơ quan, đơn vị, trường học, bệnh viện, doanh nghiệp, khu dân cư.

Đồng thời, duy trì và nâng cao tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, hướng tới đô thị văn minh. Đôn đốc, kiểm tra các khu, cụm công nghiệp, làng nghề, các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ, trang trại, gia trại, khu nuôi trồng thuỷ sản thực hiện các quy định về BVMT.

Đặc biệt, đẩy mạnh công tác giảm thiểu xả thải; giảm thiểu và nói không với rác thải nhựa dùng một lần, khuyến khích các hoạt động tái chế, tái sử dụng chất thải nhựa.

Bên cạnh đó, các hộ gia đình thực hiện thu gom, xử lý chất thải sinh hoạt bằng biện pháp phù hợp, hiệu quả; tập trung giải quyết những vấn đề môi trường bức xúc, cấp bách, các điểm nóng, các vấn đề ô nhiễm môi trường đang ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sinh kế người dân; khơi thông dòng chảy, nạo vét hệ thống thoát nước, trồng và chăm sóc cây xanh...

Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường hướng dẫn, giám sát, phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các cơ sở gây ô nhiễm môi trường thuộc địa bàn quản lý theo quy định. Cùng với đó, phát hiện, nhân rộng các gương điển hình, mô hình, sáng kiến, giải pháp, cách làm hay về BVMT; biểu dương, khen thưởng tổ chức, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác BVMT./.

Cùng chuyên mục
Nam Định hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023