Nâng cao nghiệp vụ kiểm toán viên nội bộ cấp độ chuyên sâu

Sáng 04/01, tại Hà Nội, Trung tâm Nghiên cứu và tư vấn khoa học kế toán, Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam đã khai giảng Khóa đào tạo Chứng chỉ Kiểm toán viên nội bộ cấp độ 3 (cấp độ chuyên sâu) cho 56 học viên, kiểm toán viên đến từ các tổ chức, doanh nghiệp, tập đoàn.
PHÒNG TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN | 04/01/2024 11:36