Nhiều hoạt động tuyên truyền hướng tới chào mừng Đại hội Công đoàn Kiểm toán nhà nước

(BKTO) - Mới đây, Công đoàn Kiểm toán nhà nước (KTNN) đã ban hành Kế hoạch Tuyên truyền đại hội công đoàn các cấp, Đại hội VIII Công đoàn KTNN, Đại hội VI Công đoàn Viên chức Việt Nam, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028.

cl3.jpg
Thời gian qua, Công đoàn KTNN phối hợp với các đơn vị trực thuộc đã tổ chức nhiều hoạt động thể thao hướng tới chào mừng Đại hội Công đoàn KTNN. Ảnh tư liệu

Theo Kế hoạch, về nội dung tuyên truyền, Công đoàn KTNN yêu cầu các công đoàn trực thuộc tuyên truyền khẳng định vai trò, sứ mệnh lịch sử và những đóng góp to lớn của giai cấp công nhân, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và tổ chức Công đoàn KTNN nói riêng, Công đoàn Việt Nam nói chung trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Bên cạnh đó, các công đoàn trực thuộc cần tuyên truyền về kết quả triển khai thực hiện nghị quyết đại hội công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2018-2023 và các chương trình, nghị quyết của ban chấp hành, ban thường vụ công đoàn các cấp nhằm thực hiện tốt các khâu đột phá và nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội công đoàn các cấp và Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam đề ra.

Tuyên truyền về những mô hình hay, cách làm tốt trong tổ chức, triển khai các nghị quyết của Đảng về hoạt động của công đoàn; các phong trào thi đua, thực hiện các chương trình, công việc, sản phẩm có ý nghĩa thiết thực lập thành tích chào mừng đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Đồng thời, tuyên truyền về những tấm gương lao động giỏi, lao động sáng tạo, tham mưu giỏi, phục vụ tốt và các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, các công đoàn trực thuộc cần tuyên truyền về các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và tổ chức các đợt cao điểm chăm lo, nâng cao phúc lợi cho công đoàn viên, người lao động chào mừng đại hội công đoàn các cấp…

Về hình thức tuyên truyền, Công đoàn KTNN đề nghị các công đoàn trực thuộc tổ chức đa dạng các hình thức tuyên truyền.

Trong đó, đối với việc tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các công đoàn trực thuộc cần đẩy mạnh đăng tải các tin, bài viết về đại hội công đoàn các cấp, Đại hội VIII Công đoàn KTNN, Đại hội VI Công đoàn Viên chức Việt Nam và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam trên internet, mạng xã hội như: Facebook, Zalo, Youtube… do cấp mình quản trị, vận hành.

Đồng thời, tích cực vận động các công đoàn viên, người lao động tuyên truyền, đăng tải, chia sẻ các thông tin tích cực về đại hội công đoàn các cấp trên các trang mạng xã hội…

Đối với hình thức tuyên truyền miệng, các công đoàn trực thuộc cần tổ chức hội nghị ban chấp hành, hội nghị cán bộ chủ chốt hoặc lồng ghép vào các hội nghị khác để thông tin, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt công tác chuẩn bị đại hội công đoàn các cấp và công tác tổ chức đại hội…

Đối với hình thức tuyên truyền cổ động trực quan, các đơn vị cần tổ chức tuyên truyền đại hội công đoàn các cấp trên pa-nô, áp-phích, băng-rôn, bảng điện tử; treo pa-nô, khẩu hiệu chào mừng đại hội công đoàn các cấp; treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, huy hiệu Công đoàn Việt Nam, cờ phướn, tranh cổ động về đại hội công đoàn các cấp tại trụ sở cơ quan, đơn vị.

Ngoài ra, các đơn vị cũng có thể tuyên truyền thông qua các phong trào thi đua yêu nước; tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao…/.

Cùng chuyên mục
Nhiều hoạt động tuyên truyền hướng tới chào mừng Đại hội Công đoàn Kiểm toán nhà nước