CÔNG ĐOÀN KTNN

Công đoàn Kiểm toán nhà nước bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch chuyên trách
(BKTO) - Sáng 08/11, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN), Công đoàn KTNN đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 3 khóa VIII, nhiệm kỳ 2023-2028.