CÔNG ĐOÀN KTNN

Hiến máu cứu người - nghĩa cử cao đẹp của công chức, viên chức Kiểm toán nhà nước
(BKTO) - Sáng 26/02, tại Trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN), Đoàn Thanh niên KTNN đã phối hợp với Công đoàn KTNN, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2024.