Tập huấn nâng cao kỹ năng tham mưu về công tác pháp luật

Sáng 24/4, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN), Vụ Pháp chế đã khai mạc Chương trình đào tạo, tập huấn nội bộ của Vụ năm 2023.

654a3f14b0666f383677.jpg
Vụ trưởng Vụ Pháp chế Hoàng Phú Thọ phát biểu chỉ đạo Chương trình đào tạo, tập huấn nội bộ của Vụ Pháp chế năm 2023. Ảnh: Đ. KHOA

Tham dự khai mạc có Vụ trưởng Vụ Pháp chế Hoàng Phú Thọ và các Phó Vụ trưởng: Nguyễn Minh Giang, Nguyễn Quán Hải cùng các công chức của Vụ Pháp chế.

Theo kế hoạch, Chương trình đào tạo, tập huấn nội bộ của Vụ Pháp chế diễn ra trong 05 ngày (từ 24 đến 28/4).

Nội dung đào tạo tập huấn tập trung vào 5 chuyên đề.

Một là tập huấn kỹ năng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý: Quy chế soạn thảo, thẩm định và ban hành văn bản quy phạm pháp luật và văn bản quản lý của KTNN.

Hai là tập huấn kỹ năng thẩm định dự thảo kế hoạch kiểm toán (KHKT), báo cáo kiểm toán (BCKT): Giải pháp nâng cao chất lượng và chia sẻ kinh nghiệm trong công tác thẩm định KHKT và BCKT.

Ba là tập huấn kỹ năng thẩm định dự thảo KHKT, BCKT: Trao đổi, cập nhật các quy định mới, sửa đổi bổ sung của KTNN trong hoạt động kiểm toán của KTNN và trao đổi kinh nghiệm thẩm định dự thảo KHKT và BCKT Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương và Báo cáo quyết toán ngân sách Bộ, ngành.

Bốn là tập huấn kỹ năng khai thác, sử dụng phần mềm của KTNN: Quản lý Thi đua khen thưởng; Quản lý hoạt động thanh tra và khiếu nại tố cáo của KTNN; Quản lý hoạt động kiểm toán - phân hệ Quản lý Kế hoạch kiểm toán và công tác rà soát, cập nhật dữ liệu của đơn vị.

Năm là tập huấn công tác soạn thảo văn bản theo Quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của KTNN theo Quyết định số 389/QĐ-KTNN ngày 29/03/2022; trao đổi kinh nghiệm về các loại công văn, văn bản thường phát sinh tại đơn vị.

Phát biểu khai mạc Chương trình đào tạo, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế Nguyễn Minh Giang cho biết, thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2023 của KTNN, trên cơ sở đề xuất nhu cầu đào tạo của các phòng, Vụ Pháp chế triệu tập toàn bộ công chức của Vụ tham gia Chương trình đào tạo, tập huấn nội bộ.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của các chuyên đề đào tạo, Phó Vụ trưởng Nguyễn Minh Giang đề nghị các học viên sắp xếp thời gian tham gia lớp đào tạo đầy đủ, nghiêm túc, có trách nhiệm để đảm bảo chất lượng đào tạo, nắm bắt đầy đủ các nội dung nhằm đáp ứng yêu cầu công việc trước mắt cũng như lâu dài.

4248b3c5f5b72ae973a6.jpg
Toàn cảnh lớp tập huấn. Ảnh: Đ. KHOA

Đồng thời, các báo cáo viên lựa chọn các vấn đề thuộc các chủ đề để các học viên cùng trao đổi, thảo luận, tương tác, chia sẻ các tình huống trong thực tiễn… giúp cho các chuyên đề đào tạo diễn ra sôi nổi, thiết thực, hiệu quả.

Phát biểu chỉ đạo, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Hoàng Phú Thọ nhấn mạnh, 5 chuyên đề được lựa chọn tập huấn lần này đều rất quan trọng và hữu ích. Qua công tác đào tạo, tập huấn sẽ góp phần thực hiện tốt hơn chức năng tham mưu của Vụ, nhất là trong công tác xây dựng văn bản pháp luật, văn bản quản lý, công tác thẩm định dự thảo KHKT, BCKT…

Vụ trưởng Hoàng Phú Thọ lưu ý, chương trình tập huấn cần hệ thống lại, cập nhật hệ thống văn bản pháp luật, nhất là bám sát các văn bản mới của Ngành, các chỉ thị, chỉ đạo của Tổng Kiểm toán nhà nước, các đề cương, hướng dẫn của Ngành…

“Với chức năng, nhiệm vụ được giao, Vụ Pháp chế cần chung tay với các KTNN chuyên ngành, khu vực, các đoàn kiểm toán để làm rõ hơn, minh bạch hơn và chắc chắn hơn các kết luận, kiến nghị kiểm toán; đặc biệt là việc kiến nghị làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị liên quan trong việc ban hành văn bản, chỉ đạo điều hành” - ông Hoàng Phú Thọ nhấn mạnh và đề nghị các công chức của Vụ tích cực trao đổi cởi mở, thẳng thắn, kỹ lưỡng các vấn đề; các báo cáo viên chuẩn bị kỹ tài liệu, nắm chắc các vấn đề để chương trình đào tạo mang lại chất lượng, hiệu quả cao nhất./.

Cùng chuyên mục
Tập huấn nâng cao kỹ năng tham mưu về công tác pháp luật