Những nhu cầu vốn không được cho vay

(BKTO) - Liên quan đến việc thực hiện Thông tư số 06/2023/TT-NHNN, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam mới đây đã có văn bản làm rõ một số nội dung, trong đó có quy định về những nhu cầu vốn không được cho vay.

cho-vay.jpg
Ngân hàng Nhà nước thông tin rõ hơn một số nội dung liên quan đến những nhu cầu vốn không được cho vay.
Ảnh minh họa

Thông tư số 06/2023/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2016/TT-NHNN quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng, có hiệu lực từ ngày 01/9/2023.

Thông tư đã bổ sung nhiều quy định về cho vay. Tuy nhiên, một số quy định vẫn còn những băn khoăn từ các tổ chức tín dụng trong quá trình thực hiện. Vì vậy, NHNN đã thông tin rõ hơn những nội dung thắc mắc nhằm bảo đảm sự thống nhất trong toàn hệ thống.

Về những nhu cầu vốn không được cho vay, trường hợp khách hàng vay mua nhà, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (gọi tắt là tổ chức tín dụng) giải ngân vốn cho vay và phong tỏa số tiền giải ngân cho đến khi khách hàng hoàn tất thủ tục mua nhà có thuộc trường hợp cho vay để gửi tiền hay không? Theo NHNN, trường hợp này không phải cho vay để gửi tiền.

Tổ chức tín dụng không được cho vay để gửi tiền dưới bất kỳ hình thức nào, có bao gồm chứng chỉ tiền gửi do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phát hành không?

Theo quy định tại khoản 7 Điều 8 Thông tư số 39/2016/TT-NHNN (đã được sửa đổi, bổ sung), tổ chức tín dụng không được cho vay đối với nhu cầu vốn với mục đích để gửi tiền.

Theo quy định tại khoản 13 Điều 4 Luật Các tổ chức tín dụng (đã được sửa đổi, bổ sung), nhận tiền gửi là hoạt động nhận tiền của tổ chức, cá nhân dưới hình thức gửi tiền không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm, phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu và các hình thức nhận tiền gửi khác theo nguyên tắc có hoàn trả đầy đủ tiền gốc, lãi cho người gửi tiền theo thỏa thuận.

"Theo đó, tổ chức tín dụng không được cho vay đối với nhu cầu vốn với mục đích để mua chứng chỉ tiền gửi do chính tổ chức tín dụng cho vay hoặc tổ chức tín dụng khác phát hành" - NHNN cho biết.

Vậy tổ chức tín dụng giải ngân vào tài khoản thanh toán của khách hàng để thực hiện việc thanh toán chi phí tiêu dùng có phải là cho vay để gửi tiền?

Liên quan đến câu hỏi này, NHNN cho biết,  theo quy định tại Thông tư số 39, tổ chức tín dụng được xem xét, quyết định cho vay để thanh toán chi phí sinh hoạt phục vụ tiêu dùng của khách hàng. Việc tổ chức tín dụng giải ngân vào tài khoản thanh toán của khách hàng để khách hàng thực hiện thanh toán chi phí sinh hoạt là một trong các phương thức giải ngân vốn cho vay và phù hợp đảm bảo với quy định tại Thông tư số 39 và Thông tư số 21/2017/TT-NHNN. Vì vậy, trường hợp trên không phải cho vay để gửi tiền./.

Cùng chuyên mục
Những nhu cầu vốn không được cho vay