NINH THUẬN

Bộ Tài chính bãi bỏ 7 thông tư trong lĩnh vực đầu tư công
(BKTO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 02/2024/TT - BTC bãi bỏ toàn bộ 7 thông tư trong lĩnh vực đầu tư công (Thông tư 02). Thông tư có hiệu lực từ ngày 25/02/2024.