Phòng ngừa vi phạm, tội phạm trong chuyển đổi nền kinh tế số

(BKTO) – Dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị “Phòng ngừa vi phạm, tội phạm trong chuyển đổi nền kinh tế số và đảm bảo an ninh thông tin mạng đối với dịch vụ nội dung số tại Việt Nam” do Bộ Công an tổ chức ngày 21/12, Trung tướng Lương Tam Quang - Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự, phòng, chống tội phạm trong quá trình chuyển đổi số đặt ra là cấp bách. Đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, nòng cốt là lực lượng Công an trong việc tham mưu, triển khai các phương án bảo đảm an ninh mạng, an ninh thông tin.                
   

Thứ trưởng Lương Tam Quang phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Bộ Công an

   

Tại Hội nghị, đại diện Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho biết: Trước diễn biến phức tạp của tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật trong chuyển đổi nền kinh tế số và phát triển nội dung số tại Việt Nam, Bộ Công an đã chủ động, triển khai đồng bộ các biện pháp, công tác nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ với các ban, Bộ, ngành, đơn vị có liên quan để phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm trong chuyển đổi nền kinh tế số và đảm bảo an ninh mạng đối với dịch vụ số.

Đồng thời, tổ chức, triển khai đồng bộ các biện pháp, công tác đấu tranh, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật trong chuyển đổi nền kinh tế số; xử phạt vi phạm quy định của pháp luật về quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên mạng đối với dịch vụ nội dung số được tăng cường, nâng cao tính răn đe với các tổ chức, cá nhân vi phạm; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cảnh báo người dân về phương thức, thủ đoạn, hoạt động của tội phạm trong chuyển đổi nền kinh tế số và phát triển nội dung số, góp phần nâng cao ý thức cảnh giác, tinh thần đấu tranh, tố giác tội phạm của quần chúng nhân dân, đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội...
                
   

Các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: Bộ Công an

   

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham luận về các chủ đề như: thực trạng, giải pháp, định hướng công tác phòng, chống rửa tiền, phòng ngừa rủi ro trong hoạt động thanh toán trên không gian mạng; hoàn thiện pháp luật hình sự trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế số; tình hình hoạt động thương mại điện tử và kinh tế số tại Việt Nam; chống thông tin xấu, độc trên không gian mạng từ góc nhìn quản trị khủng hoảng truyền thông...

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Lương Tam Quang khẳng định, để thực hiện có hiệu quả định hướng “Đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia” mà Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đề ra, yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự, phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật trong quá trình chuyển đổi số đặt ra là cấp bách. Đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, trước hết là người đứng đầu các đơn vị, địa phương, lực lượng công an là tham mưu, nòng cốt trong việc xây dựng, triển khai các phương án bảo đảm an ninh mạng, an ninh thông tin.

Đồng tình với các giải pháp mà Hội nghị đã thảo luận, thống nhất, Thứ trưởng Lương Tam Quang đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp tục quan tâm, phối hợp, tạo điều kiện để Bộ Công an thực hiện tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch trên không gian mạng; phối hợp với Bộ Công an trong quá trình đề xuất các chủ trương, chính sách liên quan đến bảo đảm an ninh mạng, an ninh thông tin. Đồng thời, định hướng cơ quan báo chí quan tâm tuyên truyền nâng cao nhận thức của tổ chức, DN, người dân về các quy định của pháp luật liên quan chuyển đổi số, đề cao cảnh giác trước âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động, tội phạm mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao lợi dụng chuyển đổi số để xâm phạm an ninh, trật tự.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quan tâm chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an trong xác minh, xử lý báo cáo giao dịch đáng ngờ; chỉ đạo tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, trung gian thanh toán cung cấp thông tin, tài liệu kịp thời phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; có cơ chế xử lý các tổ chức, cá nhân lợi dụng hoạt động kinh tế số để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, tài trợ khủng bố và các hoạt động vi phạm pháp luật khác...

Thứ trưởng yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng thuộc ban, Bộ, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan xây dựng, triển khai các phương án bảo đảm an ninh mạng quốc gia; đấu tranh, triệt phá các tổ chức, băng nhóm tội phạm mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao; bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn quá trình chuyển đổi số, quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân./.
N.LỘC

Cùng chuyên mục
Phòng ngừa vi phạm, tội phạm trong chuyển đổi nền kinh tế số