quan ly cap phep

Quản lý tài nguyên nước bằng tiêu chuẩn, quy chuẩn
(BKTO) - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị, Dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) cần tăng thêm các quy định về tiêu chuẩn, tiêu chí để quản lý, hậu kiểm.