QUẢN TRỊ RỦI RO

 Nâng cao năng lực quản trị rủi ro, hướng tới phát triển bền vững
(BKTO) - Nhằm đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng, hướng tới phát triển bền vững, bắt kịp xu thế của thế giới, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam đã từng bước xây dựng, nâng cao năng lực quản lý rủi ro (QLRR), đảm bảo tuân thủ các quy định và yêu cầu của ngành ngân hàng, tiệm cận các thông lệ quốc tế.
  • (BKTO) - Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) phối hợp với Công ty LexisNexis tổ chức Hội thảo “Nhận diện và quản trị rủi ro gian lận”.
  • (BKTO) - Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) vinh dự nằm trong “Top 50 doanh nghiệp phát triển bền vững tiêu biểu 2023” ở hạng mục “Nền tảng quản trị rủi ro nổi bật”.
  • Những cơn gió ngược từ thế giới cùng với điều kiện tài chính, tiền tệ khắc nghiệt ở trong nước đã khiến doanh nghiệp (DN) gặp rất nhiều khó khăn. Để giúp DN phục hồi, phát triển, từ đó tạo ra nhiều việc làm, đảm bảo an sinh cho người lao động (NLĐ), cùng với việc tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ, hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước (KTNN) cũng đóng vai trò quan trọng.