Quán triệt quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động thanh tra, kiểm toán

(BKTO) - Ngày 17/01, Kiểm toán nhà nước (KTNN) chuyên ngành IV đã tổ chức tập huấn, quán triệt nội dung Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán (Quy định 131).

cn.jpg
Quang cảnh buổi tập huấn. Ảnh: D.THIỆN

Tham dự buổi tập huấn có ông Trần Trí Thành - Phó Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành IV; cùng toàn thể công chức, viên chức KTNN chuyên ngành IV.

Tại buổi tập huấn, ông Trần Trí Thành đã thông tin về những nội dung trọng tâm của Quy định 131.

Cụ thể, Quy định 131 quy định rõ 21 hành vi tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán. Quy định rõ trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu, thành viên cấp ủy; trách nhiệm của lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan, tổ chức kiểm tra, thanh tra, kiểm toán và cá nhân có liên quan.

Quy định 131 cũng quy định cụ thể về việc xử lý vi phạm đối với hành vi lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn, lạm quyền, tham nhũng tiêu cực. Theo đó, khi cấp ủy tổ chức đảng, đảng viên có hành vi tham nhũng, tiêu cực, bao che, tiếp tay cho tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán phải kịp thời xem xét, thi hành kỷ luật nghiêm minh.

a.th.jpg
Ông Trần Trí Thành - Phó Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành IV giới thiệu, thông tin về Quy định 131. Ảnh: D.THIỆN

Ngoài ra, cá nhân đang công tác còn bị áp dụng các biện pháp xử lý như: đình chỉ công tác, chức vụ, không bố trí làm công tác tham mưu, nghiệp vụ về kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, thanh tra, kiểm toán; không quy hoạch, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại. Với vi phạm đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự, Bộ Chính trị quy định, phải kịp thời chuyển hồ sơ sang cơ quan chức năng để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật; nghiêm cấm giữ lại để xử lý hành chính hoặc nội bộ...

“Quy định 131 và các văn bản khác do Bộ Chính Chính trị, Ban Bí thư ban hành đã góp phần hoàn thiện hệ thống các quy định của đảng nói chung, thể chế về phòng chống tham nhũng nói riêng, từng bước hình thành cơ chế phòng ngừa chặt chẽ, ngăn ngừa sự lạm quyền, vi phạm kỷ luật, kỷ cương, qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng cũng như nâng cao niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng” - Phó Kiểm toán trưởng Trần Trí Thành chia sẻ.

Tại buổi tập huấn, lãnh đạo KTNN chuyên ngành IV cũng đã giới thiệu, thông tin về các nghị quyết của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Các nghị quyết bao gồm: Nghị quyết số 42-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 43-NQ/TW về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc; Nghị quyết số 45-NQ/TW về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới./.

Cùng chuyên mục
Quán triệt quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động thanh tra, kiểm toán