Quảng Nam: Dành hơn 278,2 tỷ đồng đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo

(BKTO) - Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Dự án 2 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

quang-nam-giam-ngheo(2).jpg
Dự kiến tổng kinh phí sự nghiệp nguồn ngân sách nhà nước bố trí thực hiện Dự án 2 giai đoạn 2021-2025 là hơn 278,2 tỷ đồng. Ảnh minh họa

Dự kiến tổng kinh phí sự nghiệp nguồn ngân sách nhà nước bố trí thực hiện Dự án 2 giai đoạn 2021-2025 là hơn 278,2 tỷ đồng; trong đó ngân sách trung ương gần 242 tỷ đồng, ngân sách địa phương hơn 36,2 tỷ đồng.

Dự án 2 là dự án về đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo trong Chương trình mục tiêu quốc gia, thực hiện trên địa bàn toàn tỉnh Quảng Nam.

Các đối tượng được hỗ trợ là người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người khuyết tật (không có sinh kế ổn định); người dân sinh sống trên địa bàn huyện nghèo; hộ gia đình, tổ, nhóm hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân; cơ sở đào tạo, cơ sở giáo dục nghề nghiệp; trung tâm nghiên cứu, khoa học, công nghệ, kỹ thuật; cơ sở sản xuất, kinh doanh khác xây dựng, nhân rộng, phát triển mô hình, dự án giảm nghèo hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, du lịch, khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh nhằm tạo việc làm, sinh kế, thu nhập và chuyển giao khoa học, công nghệ, kỹ thuật, mô hình giảm nghèo cho người nghèo.

Nội dung hỗ trợ của Dự án bao gồm: Xây dựng, phát triển, nhân rộng các mô hình, dự án giảm nghèo; tập huấn, chuyển giao khoa học, kỹ thuật, công nghệ; dạy nghề, hướng nghiệp, tạo việc làm.

Cùng với đó là hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, nguyên liệu sản xuất, vật tư, công cụ, máy móc, thiết bị, nhà xưởng sản xuất và điều kiện cơ sở vật chất; tổ chức các hoạt động đa dạng hóa sinh kế khác do cộng đồng đề xuất. Các đối tượng thụ hưởng sẽ được hỗ trợ xúc tiến thương mại, tiếp cận thị trường, liên kết phát triển sản xuất, phát triển ngành nghề với bảo quản, chế biến, tiêu thụ sản phẩm./.

Cùng chuyên mục
Quảng Nam: Dành hơn 278,2 tỷ đồng đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo