Quảng Ngãi: Kiên quyết cắt vốn, không bố trí lại nếu địa phương không hoàn thành giải ngân

(BKTO) - Tính đến cuối tháng 11/2023, tỉnh Quảng Ngãi giải ngân vốn đầu tư công đạt 68,29%, cao hơn mức bình quân chung của cả nước (bình quân cả nước đạt 65,1%). Phấn đấu năm 2023, tỉnh Quảng Ngãi thực hiện giải ngân vốn đầu tư công tối thiểu đạt từ 95% trở lên.

giai-ngan-quang-ngai.jpg
11 tháng năm 2023, tỉnh Quảng Ngãi giải ngân vốn đầu tư công đạt 68,29%. Ảnh: ST

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi, tổng kế hoạch vốn đầu tư năm 2023 của tỉnh được Thủ tướng Chính phủ giao hơn 6.789 tỷ đồng, Hội đồng nhân dân tỉnh giao hơn 6.919 tỷ đồng. Đến nay, tỉnh đã phân bổ cho các nhiệm vụ, dự án đủ điều kiện giao vốn năm 2023 hơn 6.730 tỷ đồng.

Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo quyết liệt và thường xuyên quan tâm, đôn đốc, kiểm tra hiện trường thực tế để tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho các công trình, dự án.

Đặc biệt, kế hoạch vốn từ các nguồn thu do tỉnh quản lý đã được UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính nhập đầy đủ trên hệ thống TABMIS cho các công trình, dự án để đảm bảo hoàn thành theo tiến độ được duyệt, cũng như đảm bảo không gây nợ đọng xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh.

Tính đến cuối tháng 11/2023, tỉnh Quảng Ngãi giải ngân vốn đầu tư công đạt 68,29%, cao hơn mức bình quân chung của cả nước (bình quân cả nước đạt 65,1%).

Trong 20 chủ đầu tư giải ngân không đạt so với kế hoạch của UBND tỉnh giao, có 15 chủ đầu tư cam kết sẽ giải ngân đạt 100% vào cuối năm 2023; 5 chủ đầu tư còn lại cam kết giải ngân đến cuối năm đạt từ 90% trở lên.

Tại cuộc họp đánh giá kết quả giải ngân vốn đầu tư công 11 tháng và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 12/2023 của tỉnh Quảng Ngãi diễn ra vào ngày 27/11/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung cao độ cho công tác giải ngân nguồn vốn đã phân bổ, phấn đấu năm 2023, tỉnh Quảng Ngãi phải thực hiện giải ngân vốn đầu tư công tối thiểu đạt từ 95% trở lên.

Đối với những chủ đầu tư đã cam kết đến cuối năm 2023 giải ngân 100% vốn thì phải quyết tâm thực hiện để đạt kế hoạch.

Đặc biệt, những địa phương đã được tỉnh nhập hệ thống TABMIS mà không giải ngân hết trong năm 2023, UBND tỉnh Quảng Ngãi sẽ kiên quyết cắt vốn và không bố trí lại và phải tự bố trí kinh phí để thực hiện hoàn thành dự án.

“Chỉ tiêu về giải ngân vốn là một căn cứ quan trọng để UBND tỉnh tiến hành đánh giá xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2023 của lãnh đạo các sở, ngành và địa phương. Đơn vị, địa phương nào không hoàn thành công tác giải ngân, lãnh đạo địa phương đó phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh” - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh./.

Cùng chuyên mục
Quảng Ngãi: Kiên quyết cắt vốn, không bố trí lại nếu địa phương không hoàn thành giải ngân