Thành phố Hồ Chí Minh: 48 chủ đầu tư cam kết giải ngân đầu tư công đạt 95%

(BKTO) - Tính đến đầu tháng 11, TP. Hồ Chí Minh mới giải ngân được 38%. Do đó, áp lực trong các tháng còn lại của năm là cực lớn để có thể đạt mục tiêu giải ngân 95%. Hiện Thành phố đang tập trung toàn lực, cả hệ thống chính trị vào cuộc để có thể tăng tốc trong thời gian còn lại của năm.

du-an-vanh-dai-3-tphcm.jpg
TP. Hồ Chí Minh quyết liệt giải quyết các khó khăn vướng mắc liên quan đến các dự án đầu tư công. Ảnh minh họa

Để hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công đạt 95%, từ đầu tháng 11, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) TP. Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi đã phát động thi đua 60 ngày đêm phấn đấu thực hiện giải ngân đầu tư công, quyết liệt giải quyết các khó khăn vướng mắc liên quan đến các dự án đầu tư công; hiện các chủ đầu tư đang tập trung đẩy nhanh thực hiện, trong đó có 48 chủ đầu tư cam kết giải ngân tỷ lệ 95%.

Thành phố tập trung xác định rõ trách nhiệm của các sở, ngành, Chủ tịch UBND quận, huyện và TP. Thủ Đức, chủ đầu tư dự án để xem xét, xử lý trách nhiệm đối với tập thể và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị nếu không hoàn thành nhiệm vụ được giao; xác định kết quả giải ngân vốn đầu tư công là căn cứ để đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ, năng lực chỉ đạo, điều hành đối với từng tập thể, cá nhân, cơ quan, đơn vị.

Mới đây, phát biểu tại Hội nghị chuyên đề về công tác giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn Thành phố, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên cho rằng, thực tế đã chứng minh, nơi nào công tác lãnh đạo sâu sát, chỉ đạo bài bản, có trọng tâm, phân công cụ thể, dự báo, giám sát, kiểm tra tiến độ thì kết quả tốt. Ngược lại, nơi nào không theo sát tình hình, không đeo bám, không quyết liệt thì chắc chắn công tác thông tin, chỉ đạo rất khó khăn và không hiệu quả.

Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh đề nghị lãnh đạo địa phương, chủ đầu tư có cam kết rõ ràng và chịu trách nhiệm trước kết quả, nêu cao tinh thần trách nhiệm với quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ với kết quả cao nhất.

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi vừa có Công văn khẩn gửi các sở, ngành, UBND TP. Thủ Đức và các quận, huyện cùng Ban Quản lý đường sắt đô thị, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông đối với các dự án, công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn Thành phố.

Theo đó, xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 13191 ngày 01/11/2023 về tình hình thực hiện các dự án, công trình giao thông vận tải trọng điểm quý III năm 2023 trên địa bàn, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh giao các sở ngành, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ chủ động giải quyết các khó khăn, vướng mắc; nghiêm túc báo cáo định kỳ, đảm bảo chất lượng, tiến độ theo chỉ đạo của UBND Thành phố tại Công văn số 679 ngày 01/3/2023, gửi Sở Giao thông vận tải để theo dõi, tổng hợp báo cáo theo định kỳ. Trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, cần kịp thời báo cáo, đề xuất UBND Thành phố xem xét, chỉ đạo giải quyết.

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh đề nghị thủ trưởng các sở, ngành và đơn vị liên quan chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND Thành phố đối với việc chậm trễ thực hiện nhiệm vụ, làm chậm tiến độ dự án và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của các dự án, công trình trọng điểm.

Sở Nội vụ khẩn trương chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các sở, ngành có liên quan đánh giá, đề xuất phương án, mô hình quản lý dự án phù hợp quy mô các dự án trọng điểm trong thời gian tới nhằm triển khai có hiệu quả các cơ chế, chính sách theo Nghị quyết số 98 năm 2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh; tham mưu, đề xuất UBND Thành phố trước ngày 15/12/2023.

Trong nội dung Công văn này, Chủ tịch UBND Thành phố cũng phê bình các chủ đầu tư không lập Bảng tiến độ chi tiết triển khai thực hiện các dự án công trình trọng điểm gửi UBND Thành phố và các sở, ngành theo dõi.

Giao Ban Quản lý đường sắt đô thị, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và các đơn vị chủ đầu tư liên quan, khẩn trương xây dựng tiến độ chi tiết thực hiện dự án năm 2023, 2024 và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 các dự án đã được giao kế hoạch vốn báo cáo UBND Thành phố, các sở, ngành để theo dõi, chỉ đạo thực hiện.

Khẩn trương hoàn thành việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành dự án.

Tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công theo đúng kế hoạch đã đề ra./.

Cùng chuyên mục
Thành phố Hồ Chí Minh: 48 chủ đầu tư cam kết giải ngân đầu tư công đạt 95%