Quảng Ngãi: Nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ rừng từ chính sách chi trả dịch vụ môi trường

(BKTO) - Qua 10 năm thành lập và đi vào hoạt động, những kết quả mà Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Quảng Ngãi đạt được đã cho thấy tầm quan trọng của chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trong việc nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ rừng, góp phần giảm áp lực chi từ nguồn ngân sách nhà nước cho lâm nghiệp.

bv.jpg
Lực lượng kiểm lâm tuần tra, bảo vệ rừng. Ảnh: TS

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi, đến nay, diện tích rừng có cung ứng dịch vụ môi trường là hơn 43.300ha, chiếm 40,6% tổng diện tích rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh. Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Quảng Ngãi đã ký kết 37 hợp đồng ủy thác chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng với tổng số tiền thu dịch vụ môi trường rừng là gần 97 tỷ đồng và chi trả hơn 69 tỷ đồng. Đồng thời, có 349 hộ gia đình, cá nhân và 46 chủ rừng, gần 1.300 hộ nhận khoán tham gia cung ứng hưởng lợi từ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.

Từ năm 2015 đến nay, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Quảng Ngãi đã tiếp nhận hơn 29,86 tỷ đồng của các chủ đầu tư có nhu cầu trồng rừng thay thế. Quỹ đã chuyển kinh phí cho Ban Quản lý rừng phòng hộ tỉnh trồng hơn 399,5ha rừng, giải ngân đạt 57%.

Đồng thời, Quỹ còn tiếp nhận hơn 745 triệu đồng và 27.000 cây giống các loại từ các tổ chức, cá nhân để thực hiện Chương trình gây “Quỹ trồng cây xanh” trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.

Tính riêng trong năm 2022, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Quảng Ngãi đã thực hiện chi trả tiền cho bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng hơn 12,2 tỷ đồng, tương ứng hơn 37.900ha rừng. Mức chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng cao nhất 800.000 đồng/ha/năm, thấp nhất 400.000 đồng/ha/năm.

Năm 2023, Quỹ sẽ chi trả trên 15,5 tỷ đồng tiền dịch vụ môi trường rừng cho các chủ rừng, tương ứng hơn 43.300ha rừng, chiếm gần 50% tổng kinh phí cho công tác quản lý bảo vệ rừng năm 2023 của toàn tỉnh.

Trong thời gian tới, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục rà soát các nguồn thu tiền dịch vụ môi trường rừng và nghiên cứu đề xuất các đối tượng thu khác để ký kết hợp đồng ủy thác, nhằm gia tăng nguồn kinh phí cho công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh.

Phấn đấu giai đoạn 2024-2030, Quỹ cung ứng dịch vụ môi trường rừng ổn định cho khoảng 80.000ha rừng trở lên và trồng 70.000 cây xanh phân tán; thu dịch vụ môi trường rừng khoảng 175 tỷ đồng; chi cho các bên cung ứng và hỗ trợ các chương trình dự án, đề án từ nguồn dịch vụ môi trường rừng hơn 148 tỷ đồng./.

Năm 2023, Kiểm toán nhà nước kiểm toán chuyên đề việc quản lý, sử dụng Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam và 40 địa phương giai đoạn 2020-2022, trong đó có tỉnh Quảng Ngãi. Để cuộc kiểm toán đạt hiệu quả cao, lãnh đạo Kiểm toán nhà nước đề nghị các địa phương tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành, huyện, đơn vị được kiểm toán bố trí cán bộ phù hợp, bám sát nội dung quyết định kiểm toán để cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu kịp thời, chính xác.

Đồng thời, yêu cầu thành viên Đoàn kiểm toán chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị tổ chức, xây dựng kế hoạch công tác khoa học, hợp lý, không để ảnh hưởng đến công việc chuyên môn của các cơ quan, đơn vị; thực hiện nghiêm các quy định của Luật Kiểm toán nhà nước, đảm bảo công tâm, minh bạch, khách quan và trung thực.

Cùng chuyên mục
Quảng Ngãi: Nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ rừng từ chính sách chi trả dịch vụ môi trường