QUỐC LỘ 1

Đề xuất đầu tư hơn 335 tỷ đồng mở rộng Quốc lộ 1 qua Quảng Nam
(BKTO) - Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa trình Bộ Giao thông vận tải (GTVT) phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án mở rộng Quốc lộ (QL) 1 đoạn Duy Xuyên - Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam.