Quý I: Thu ngân sách nhà nước tăng 9,8% so với cùng kỳ

(BKTO) - Bộ Tài chính cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước tháng 3/2024 ước đạt 141,8 nghìn tỷ đồng; lũy kế thu Quý I/2024, thu ngân sách ước đạt 539,5 nghìn tỷ đồng, bằng 31,7% dự toán, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm 2023.

dnnn-24.jpg
Thu từ 3 khu vực kinh tế (chiếm 50,9% dự toán thu nội địa) ước đạt 35,4% dự toán, tăng 12,2% so với cùng kỳ năm 2023. Ảnh minh họa

Trong tổng số thu trên, thu nội địa thực hiện tháng 3 ước đạt 114,6 nghìn tỷ đồng; lũy kế thu nội địa Quý I ước đạt 467,5 nghìn tỷ đồng, bằng 32,4% dự toán, tăng 13,5% so cùng kỳ năm 2023.

Nếu không kể thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết, thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế và chênh lệch thu, chi của Ngân hàng Nhà nước, số thu thuế, phí nội địa ước đạt 33,5% dự toán, tăng 9,7% so với cùng kỳ.

Số thu Quý I đạt khá so với dự toán chủ yếu do đã tập trung thu các khoản phát sinh Quý IV/2023 và chênh lệch theo quyết toán thuế năm 2023 như: Thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng các đối tượng nộp theo quý, thuế thu nhập cá nhân... theo chế độ được kê khai nộp ngân sách nhà nước trong Quý I/2024. Trong đó, riêng thu thuế thu nhập doanh nghiệp Quý I đã thu (2/5 kỳ nộp thuế) đạt 45,5% dự toán, tăng 8,1% so với cùng kỳ.

Ước tính có 29/63 địa phương thực hiện thu nội địa Quý I đạt trên 30% dự toán; 52/63 địa phương có tăng trưởng thu so với cùng kỳ.

Hầu hết các khoản thu nội địa đều đạt khá (trên 25%) so dự toán, trong đó: Thu từ 3 khu vực kinh tế (chiếm 50,9% dự toán thu nội địa) ước đạt 35,4% dự toán, tăng 12,2% so cùng kỳ năm 2023; thuế thu nhập cá nhân ước đạt 33,4% dự toán, tăng 5,9%; thu từ hoạt động xổ số ước đạt 42,5% dự toán, tăng 41,1%...

Riêng các khoản thu từ nhà, đất và thu cấp quyền khai thác tài nguyên khoáng sản tiến độ thấp so với dự toán (tương ứng ước đạt 17,6% và 14,4%), song vẫn có tăng trưởng so với cùng kỳ (tương ứng tăng 70,8% và 4,8%).

Bên cạnh việc triển khai các nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, 3 tháng đầu năm, cơ quan thuế đã tiếp tục triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người dân trong hoạt động sản xuất kinh doanh, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Ước tính số tiền miễn, giảm thuế, phí, lệ phí trong 3 tháng đầu năm khoảng 20,6 nghìn tỷ đồng.

Đến ngày 15/3/2024, cơ quan thuế đã thực hiện 5,5 nghìn cuộc thanh tra, kiểm tra; kiểm tra 49,2 nghìn hồ sơ khai thuế của doanh nghiệp; qua đó kiến nghị xử lý tài chính 5,3 nghìn tỷ đồng. Trong đó, thu nộp ngân sách nhà nước khoảng 1,9 nghìn tỷ đồng, giảm khấu trừ và giảm lỗ gần 3,4 nghìn tỷ đồng; đôn đốc thu hồi và xử lý nợ đọng thuế khoảng 26,9 nghìn tỷ đồng.

Cơ quan hải quan đã thực hiện 252 cuộc thanh tra, kiểm tra, xử lý thu vào ngân sách nhà nước 78,9 tỷ đồng. Lực lượng hải quan cũng đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, bắt giữ 3,5 nghìn vụ vi phạm với giá trị hàng hóa 5,8 nghìn tỷ đồng, xử lý thu vào ngân sách nhà nước 116,3 tỷ đồng.

Cùng với thu nội địa, thu từ dầu thô thực hiện tháng 3 ước đạt 6 nghìn tỷ đồng; luỹ kế thu Quý I đạt 15,8 nghìn tỷ đồng, bằng 34,4% dự toán, tăng 2,1% so với cùng kỳ năm.

Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu thực hiện tháng 3 ước đạt 21,2 nghìn tỷ đồng; luỹ kế thu Quý I đạt 56,2 nghìn tỷ đồng, bằng 27,5% dự toán, giảm 12,5% so với cùng kỳ.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đến ngày 15/3/2024 của cả nước đạt 145,6 tỷ USD, tăng 18,2% so cùng kỳ, trong đó kim ngạch có thuế đạt 27,5 tỷ USD, tăng 13,1% so với cùng kỳ (kim ngạch xuất khẩu có thuế đạt 1,6 tỷ USD, tăng 12%; kim ngạch nhập khẩu có thuế đạt 25,9 tỷ USD, tăng 13,1%).

Tuy nhiên, kim ngạch nhập khẩu có thuế của một số mặt hàng đóng góp số thu lớn cho ngân sách giảm mạnh. Điều này đã tác động làm giảm thu ngân sách nhà nước trong lĩnh vực này so với cùng kỳ.

Cụ thể, như: nhóm xăng dầu nhập khẩu giảm 10,9% về lượng và giảm 17,4% về trị giá, kết hợp với việc doanh nghiệp chủ yếu nhập khẩu từ thị trường ASEAN để hưởng ưu đãi thuế (thuế suất nhập khẩu xăng từ thị trường ASEAN là 5%, dầu DO và FO là 0%), thay vì nhập khẩu từ Hàn Quốc (thuế suất nhập khẩu xăng là 8%), làm giảm thu khoảng 2.100 tỷ đồng so với cùng kỳ. Nhóm ô tô nguyên chiếc nhập khẩu giảm 23,9% về lượng và giảm 26,9% về trị giá, làm giảm thu khoảng 4.300 tỷ đồng so với cùng kỳ.../.

Cùng chuyên mục
Quý I: Thu ngân sách nhà nước tăng 9,8% so với cùng kỳ