Quyết liệt đổi mới, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ năm 2023

(BKTO) - "Làm ít nhưng chất”, năm 2023, Kiểm toán nhà nước (KTNN) chuyên ngành Ib đã thực hiện 10 cuộc kiểm toán, giảm so với năm 2022. Kết quả đạt được đã khẳng định sự quyết tâm, đổi mới trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, từ đó góp phần quan trọng vào kết quả công tác chung của KTNN.

Những kết quả toàn diện của KTNN chuyên ngành Ib đã được Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Đặng Thế Vinh thay mặt lãnh đạo KTNN ghi nhận, đánh giá cao tại Hội nghị triển khai chương trình công tác năm 2024 của đơn vị, diễn ra chiều 07/12.

mr-the-vinh-ib.jpg
Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Đặng Thế Vinh dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: M. Thúy

Tại Hội nghị, các đại biểu được xem phim tư liệu về những kết quả nổi bật mà KTNN chuyên ngành Ib đã đạt được trong trong năm 2023, nổi bật là kết quả trong thực hiện nhiệm vụ kiểm toán.

Trong năm 2023, KTNN chuyên ngành Ib đã thực hiện 10 cuộc kiểm toán, giảm 03 cuộc kiểm toán và 27 đầu mối kiểm toán so với năm 2022.

Nhằm đạt được mục tiêu “làm ít nhưng chất", KTNN chuyên ngành Ib đã tập trung nâng cao chất lượng kiểm toán ngay từ khâu lựa chọn đầu mối kiểm toán trong xây dựng kế hoạch kiểm toán năm.

Đặc biệt, lãnh đạo đơn vị đã chủ động nghiên cứu, tổ chức xây dựng kế hoạch kiểm toán có lồng ghép chuyên đề trong cuộc kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công...

Kết quả, tính đến ngày 30/11/2023, đơn vị đã hoàn thành 100% các cuộc kiểm toán theo kế hoạch kiểm toán được phê duyệt. Các cuộc kiểm toán đạt được nhiều kết quả nổi bật, trong đó có nhiều phát hiện và kiến nghị sửa đổi về cơ chế, chính sách liên quan đến trách nhiệm giải trình của người đứng đầu.

Nổi bật trong năm, KTNN chuyên ngành Ib đã kịp thời tổng hợp kết quả kiểm toán, đánh giá rõ các vấn đề bất cập qua kiểm toán chuyên đề tại các Trường Chính trị tỉnh/thành phố và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, trình Tổng Kiểm toán nhà nước ký gửi văn bản đến Ban Bí thư để nắm bắt thông tin, thuận lợi cho công tác quản lý, chỉ đạo nhằm giúp nâng cao hơn nữa chất lượng quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng tại đây.

Bên cạnh đó, KTNN chuyên ngành Ib thường xuyên duy trì và cải tiến chất lượng công tác kiểm soát chất lượng kiểm toán; nâng cao chất lượng kế hoạch kiểm toán, báo cáo kiểm toán khi phát hành; đồng thời quyết liệt trong chỉ đạo tổ chức công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện kiến nghị kiểm toán nhằm phát huy hơn nữa hiệu lực của hoạt động kiểm toán.

Tính đến thời điểm 30/11/2023, KTNN chuyên ngành Ib không còn các kiến nghị tồn đọng, chưa trả lời. Kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán các cuộc kiểm toán thực hiện năm 2022 đạt trên 76,7%.

Ngoài ra, đơn vị cũng không ngừng đổi mới phương thức đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực với mục tiêu “chất lượng và đạo đức công vụ”; chú trọng tuyên truyền để kiểm toán viên hiểu và chấp hành nghiêm túc các quy trình, quy định, tránh lộ lọt thông tin về Bí mật nhà nước. Đồng thời, đơn vị cũng luôn quan tâm đến công tác xã hội, tăng cường tuyên truyền, giáo dục đạo đức công chức, công vụ; duy trì thường xuyên các mặt công tác khác nhằm bổ trợ tích cực trong thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn.

quang-canh-ib.jpg
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: M. Thúy

Kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được, trong năm 2024, KTNN chuyên ngành Ib xác định sẽ tiếp tục triển khai và chỉ đạo toàn công chức, người lao động chấp hành nghiêm túc các quy định của Ngành và chỉ đạo của Tổng Kiểm toán nhà nước, đảm bảo tuyệt đối an toàn trong hoạt động công vụ, nâng cao văn hóa ứng xử và Chuẩn mực đạo đức của Kiểm toán viên nhà nước, bám sát mục tiêu chung của Ngành.

Tại Hội nghị, các đại biểu đồng tình và đánh giá cao tính sáng tạo trong công tác tổ chức Hội nghị tổng kết của KTNN chuyên ngành Ib. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đưa ra những ý kiến đóng góp, liên quan đến việc thực hiện công tác kiểm toán, công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa các đơn vị...

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Đặng Thế Vinh đánh giá cao sự quyết liệt, đổi mới trong thực hiện nhiệm vụ đồng thời ghi nhận những thành tích đã đạt được trong năm 2023 của KTNN chuyên ngành Ib.

Đồng tình với các nhiệm vụ trọng tâm và 6 nhóm giải pháp mà KTNN chuyên ngành Ib đề ra trong năm 2024, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu cấp ủy, lãnh đạo đơn vị phải tiếp tục sát sao trong công tác quản lý, kiểm soát chất lượng kiểm toán; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị được kiểm toán. Đồng thời tập trung đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, kiến thức mới, nhất là ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kiểm toán.

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước lưu ý, do KTNN chuyên ngành Ib thực hiện kiểm toán các đơn vị có tính chất đặc thù, liên quan trực tiếp đến hệ thống tổ chức và hoạt động các cơ quan của Đảng, nội chính từ Trung ương đến địa phương, liên quan đến An ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, tính bảo mật cao, vì vậy, KTNN chuyên ngành Ib cần chú trọng trong thu thập thông tin, cập nhật dữ liệu tài chính của các đơn vị được kiểm toán, nhất là phải đảm bảo tính bảo mật của thông tin theo quy định của Nhà nước. Bên cạnh đó, không ngừng nâng cao tinh thần đoàn kết, đạo đức công vụ, đề cao tính gương mẫu, tiên phong từ cấp lãnh đạo đến từng đảng viên, công chức, kiểm toán viên.

mr-phuc-ib.jpg
Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành Ib Nguyễn Hữu Phúc phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Đặng Thế Vinh. Ảnh: M. Thúy

Thay mặt đơn vị, Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành Ib Nguyễn Hữu Phúc cảm ơn ý kiến chỉ đạo của Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Đặng Thế Vinh, các ý kiến phát biểu tại Hội nghị. Đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục được nhận sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo KTNN cũng như sự phối hợp giúp đỡ của các đơn vị trong ngành để KTNN chuyên ngành Ib hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2024./.

Cùng chuyên mục
Quyết liệt đổi mới, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ năm 2023