Kiểm toán nhà nước khu vực X kiến nghị xử lý tài chính gần 493 tỷ đồng

(BKTO) - Ngày 06/12, tại TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Kiểm toán nhà nước (KTNN) khu vực X tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023 và triển khai chương trình công tác năm 2024. Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Tuấn Anh dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

tuan-anh_20231206160243-1-.jpg
Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Tuấn Anh phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: CTV

Theo báo cáo tại Hội nghị, đến nay, đơn vị đã hoàn thành xuất sắc và toàn diện các nhiệm vụ theo kế hoạch được giao.

Cụ thể, tính đến ngày 30/11/2023, KTNN khu vực X đã hoàn thành 6 cuộc kiểm toán đúng tiến độ kế hoạch phê duyệt với tổng kiến nghị xử lý tài chính 492,807 tỷ đồng. Các đoàn kiểm toán đều có những phát hiện sai sót và kiến nghị khác về tài chính đối với nhiều khoản thu, chi chưa phù hợp quy định.

Từ kết quả kiểm toán, các đoàn kiểm toán đã tư vấn, kiến nghị các địa phương hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính công, tài sản công trên nhiều lĩnh vực: Thu ngân sách nhà nước, chi đầu tư, chi thường xuyên, quản lý tài sản nhà nước...; kiến nghị kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan trong việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài chính, tài sản công.

ong-vinh_20231206160557-1-(1).jpg
Kiểm toán trưởng KTNN khu vực X Đoàn Huy Vinh phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: CTV

Đặc biệt, công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán là nhiệm vụ trọng tâm được KTNN khu vực X xác định ngay từ đầu năm. Theo đó, đơn vị đã tổ chức kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán tại 6/6 tỉnh (Thái Nguyên, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Cao Bằng, Tuyên Quang và Hà Giang) theo đúng kế hoạch phê duyệt. Đến ngày 30/11/2023, đơn vị đã hoàn thiện phát hành báo cáo kiểm tra đối với 4 tỉnh: Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Kạn và Hà Giang theo quy định; đang hoàn thiện báo cáo kiểm tra đối với 2 tỉnh: Cao Bằng, Tuyên Quang.

Tổng hợp chung kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán năm 2023, KTNN khu vực X cho biết, kết quả thực hiện kiến nghị xử lý tài chính đạt 572,703 tỷ đồng; thực hiện kiến nghị khác về tài chính 462,709 tỷ đồng.

Ngoài ra, các mặt công tác khác, như: Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; kiểm soát chất lượng kiểm toán; đào tạo, bồi dưỡng; ứng dụng công nghệ thông tin... cũng luôn được đơn vị quan tâm và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Để chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập KTNN, hưởng ứng phát động thi đua của Tổng Kiểm toán nhà nước, với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tự hào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị chào mừng Kỷ niệm 30 năm thành lập KTNN”, KTNN khu vực X đã xây dựng và ban hành, triển khai Kế hoạch thực hiện Phong trào thi đua đặc biệt, với các chỉ tiêu thi đua cụ thể, gắn với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

Về kế hoạch công tác năm 2024, lãnh đạo KTNN khu vực X cho biết, đơn vị sẽ tiếp tục nâng cao năng lực hoạt động; đảm bảo kết hợp hài hòa cả 3 loại hình kiểm toán: Kiểm toán tài chính, kiểm toán tuân thủ và kiểm toán hoạt động.

Đồng thời, đăng ký thực hiện một số chủ đề, chuyên đề kiểm toán theo Kế hoạch kiểm toán năm 2024 của KTNN; lập kế hoạch và tổ chức thực hiện đạt mục tiêu, trọng yếu và nội dung kiểm toán chủ yếu năm 2024.

Tiếp tục đổi mới phương thức tổ chức, phương pháp kiểm toán; đảm bảo chất lượng kiểm toán đi đôi với đạo đức công vụ; gắn kết quả kiểm toán với việc thực hiện các kiến nghị kiểm toán; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kiểm toán...

Tại Hội nghị, đại diện Đảng ủy KTNN khu vực X cũng đã trình bày Báo cáo Tổng kết công tác Đảng năm 2023 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2024.

toan-canh-kv-10_20231206160850.jpg
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: CTV

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Tuấn Anh đánh giá cao những những kết quả đạt được của KTNN khu vực X trong năm 2023. Phó Tổng Kiểm toán ghi nhận: Trong năm qua, đơn vị đã có những đổi mới, sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng ủy, Lãnh đạo KTNN giao.

“Kết quả công tác năm 2023 đã thể hiện tinh thần đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm, phấn đấu, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ của đơn vị. Đơn vị cần tiếp tục phát huy tinh thần đó để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024 và những năm tiếp theo” - Phó Tổng Kiểm toán nhà nước nhấn mạnh.

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Tuấn Anh lưu ý, năm 2024, KTNN khu vực X cần bám sát các chỉ đạo, chỉ thị, nghị quyết và kế hoạch công tác của Ngành; tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Đảng và chính quyền để hoàn thành toàn diện nhiệm vụ được giao.

Cùng với đó, đơn vị cần quan tâm, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển kỹ năng nghề nghiệp; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát chất lượng kiểm toán trong nội bộ đơn vị; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, ứng dụng, sử dụng hiệu quả các phần mềm trong hoạt động của đơn vị; từng bước triển khai số hoá dữ liệu.

Đặc biệt, tăng cường mối quan hệ phối hợp với các đơn vị trong toàn Ngành và với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh trên tinh thần của Quy chế phối hợp đã ký kết giữa KTNN với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các địa phương được giao nhiệm vụ kiểm toán.

Thay mặt đơn vị, Kiểm toán trưởng KTNN khu vực X Đoàn Huy Vinh trân trọng cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của Ban cán sự đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo KTNN. Đồng thời khẳng định, đơn vị sẽ tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Phó Tổng Kiểm toán nhà nước; phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2024./.

Cùng chuyên mục
Kiểm toán nhà nước khu vực X kiến nghị xử lý tài chính gần 493 tỷ đồng