Ra mắt Chuyên đề Hướng tới Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Kiểm toán nhà nước (11/7/1994-11/7/2024)

LTS: Nhằm tuyên truyền kịp thời, chính xác, đầy đủ, sâu sắc, toàn diện về Kiểm toán nhà nước (KTNN) và toàn bộ kế hoạch tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 30 năm thành lập KTNN, từ ngày 01/5/2023, Báo điện tử Kiểm toán (Baokiemtoan.vn) ra mắt Chuyên đề Hướng tới kỷ niệm 30 năm ngày thành lập KTNN (11/7/1994-11/7/2024).

logo-1.jpg

Kính thưa quý độc giả!

Đến thời điểm này, chỉ còn hơn 1 năm nữa, KTNN sẽ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập (11/7/1994-11/7/2024) - một dấu mốc quan trọng trong hành trình xây dựng và phát triển của KTNN.

Báo Kiểm toán với vai trò là cơ quan ngôn luận của KTNN, có chức năng nhiệm vụ tuyên truyền kịp thời, chính xác, đầy đủ, sâu sắc, toàn diện về KTNN và toàn bộ kế hoạch tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập KTNN, theo đúng định hướng, chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy, lãnh đạo KTNN. Thông qua đó, độc giả sẽ hiểu rõ hơn về vị trí, vai trò của KTNN trên thế giới nói chung và KTNN nói riêng đối với việc kiểm toán quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công.

Với mục đích, ý nghĩa sâu sắc đó, từ ngày 01/5/2023, Báo điện tử Kiểm toán ra mắt bạn đọc Chuyên đề Hướng tới kỷ niệm 30 năm ngày thành lập KTNN (1994-2024).

do-nau-chuyen-de-mau2.jpg

Chuyên đề sẽ cập nhật, đăng tải kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về KTNN; vai trò, vị trí của KTNN trong hệ thống chính trị Việt Nam; phản ánh những thành tựu và kết quả nội bật về quá trình xây dựng và phát triển của KTNN trong 30 năm qua; biểu dương những cách làm hay, sáng tạo, gương điển hình tiên tiến trong hoạt động kiểm toán; chú trọng tuyên truyền về đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ.

Thông qua các tác phẩm báo chí, Chuyên đề cũng khẳng định vị thế, vai trò, đóng góp quan trọng của KTNN đối với cộng đồng các cơ quan kiểm toán tối cao trong khu vực, quốc tế và đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; những bài học kinh nghiệm trong quá trình xây dựng và phát triển KTNN trong suốt 30 năm qua.

Nội dung của Chuyên đề cũng đặt ra những định hướng, chỉ đạo trong hoạt động kiểm toán thời gian tới, kiến nghị các giải pháp để nâng cao chất lượng kiểm toán, góp phần nâng cao uy tín, hình ảnh của cơ quan KTNN và các hoạt động của KTNN.

Đồng thời, Chuyên đề cũng sẽ tăng cường số lượng, chất lượng tin, bài, ảnh phản ánh không khí phấn khởi và các hoạt động kỷ niệm diễn ra trong toàn Ngành.

Để Chuyên đề đảm bảo chất lượng, tạo được dấu ấn sâu đậm với độc giả, cùng với các tin, bài do phóng viên thực hiện, Báo Kiểm toán cũng sẽ huy động sự tham gia của các cộng tác viên trong và ngoài Ngành là các chuyên gia, các nhà nghiên cứu, khoa học, các kiểm toán viên… am hiểu sâu sắc về lĩnh vực kiểm toán và đặc biệt là hoạt động KTNN.

Chuyên đề với cách thức thể hiện phong phú, đa dạng bằng nhiều thể loại báo chí khác nhau sẽ là nguồn cổ vũ, động viên, góp phần khơi dậy lòng tự hào nghề nghiệp, lòng yêu Ngành, yêu nghề, tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo và trí tuệ của tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động KTNN, tạo nên phong trào thi đua sôi nổi trong toàn Ngành, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Báo điện tử Kiểm toán trân trọng giới thiệu Chuyên đề Hướng tới kỷ niệm 30 năm ngày thành lập KTNN (1994-2024) và rất mong nhận được sự quan tâm, góp ý của đông đảo quý bạn đọc gần xa.

Trân trọng!

BÁO KIỂM TOÁN

Cùng chuyên mục
Ra mắt Chuyên đề Hướng tới Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Kiểm toán nhà nước (11/7/1994-11/7/2024)