Rà soát ngân hàng câu hỏi đánh giá việc cập nhật kiến thức kiểm toán

(BKTO) - Việc rà soát danh mục văn bản, tài liệu và hệ thống ngân hàng câu hỏi, đáp án phục vụ công tác đánh giá việc cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ trong hoạt động kiểm toán nhằm nâng cao chất lượng câu hỏi, tính chính xác của đáp án; đồng thời tăng cường gắn kết câu hỏi với thực tế hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước (KTNN) và bổ sung các kiến thức mới.

vu-truong-vu-phap-che-hoang-phu-tho-truong-ban-ra-soat-chu-tri-cuoc-hop.jpg
Vụ trưởng Vụ Pháp chế Hoàng Phú Thọ - Trưởng Ban rà soát chủ trì cuộc họp. Ảnh: Nguyễn Ly

Chiều 14/5, Ban rà soát danh mục văn bản, tài liệu và hệ thống ngân hàng câu hỏi, đáp án phục vụ công tác đánh giá việc cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ trong hoạt động kiểm toán của KTNN năm 2025 (sau đây gọi tắt là Ban rà soát) đã họp phiên đầu tiên thảo luận về các nội dung công việc, phân công nhiệm vụ và nhân sự các Tiểu ban, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ.

Vụ trưởng Vụ Pháp chế Hoàng Phú Thọ - Trưởng Ban rà soát chủ trì cuộc họp, cùng tham dự có các thành viên Ban rà soát.

Theo Quyết định số 875/QĐ-KTNN ngày 07/5/2024 của Tổng Kiểm toán nhà nước, Ban rà soát thực hiện nhiệm vụ rà soát, chỉnh sửa, cập nhật, bổ sung danh mục văn bản, tài liệu và ngân hàng câu hỏi, đáp án trình Tổng Kiểm toán nhà nước phê duyệt để phục vụ cho kỳ đánh giá năm 2025. Đồng thời, phân nhóm ngân hàng câu hỏi theo các ngạch kiểm toán viên nhà nước đối với cả 06 khối kiến thức chuyên môn theo cấp độ dễ, trung bình, khó; tăng cường gắn kết ngân hàng câu hỏi với thực tế hoạt động kiểm toán của KTNN, đồng thời bổ sung, cập nhật các kiến thức mới.

quang-canh-cuoc-hop(1).jpg
Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Nguyễn Ly

Ban rà soát thành lập gồm 06 Tiểu ban và 01 tổ thư ký, phân công nhiệm vụ cụ thể như sau: Tiểu ban 1 - Kiến thức chung về KTNN: Rà soát, bổ sung danh mục văn bản, tài liệu và ngân hàng câu hỏi, đáp án liên quan đến cập nhật kiến thức chung về KTNN;

Tiểu ban 2 - Kiến thức về quy trình kiểm toán, chuẩn mực kiểm toán, lập và thẩm định báo cáo kiểm toán, kiểm soát chất lượng kiểm toán: Rà soát, bổ sung danh mục văn bản, tài liệu và ngân hàng câu hỏi, đáp án liên quan đến cập nhật kiến thức về quy trình kiểm toán, chuẩn mực kiểm toán, lập và thẩm định báo cáo kiểm toán, kiểm soát chất lượng kiểm toán;

Tiểu ban 3 - Kiến thức về kiểm toán ngân sách nhà nước: Rà soát, bổ sung danh mục văn bản, tài liệu và ngân hàng câu hỏi, đáp án liên quan đến cập nhật kiến thức về kiểm toán ngân sách nhà nước;

Tiểu ban 4 - Kiến thức về kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình: Rà soát, bổ sung danh mục văn bản, tài liệu và ngân hàng câu hỏi, đáp án liên quan đến cập nhật kiến thức về kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình;

Tiểu ban 5 - Kiến thức về kiểm toán doanh nghiệp và tài chính ngân hàng: Rà soát, bổ sung danh mục văn bản, tài liệu và ngân hàng câu hỏi, đáp án liên quan đến cập nhật kiến thức về kiểm toán doanh nghiệp và tài chính ngân hàng;

Tiểu ban 6 - Kiến thức về kiểm toán hoạt động, kiểm toán chuyên đề: Rà soát, bổ sung danh mục văn bản, tài liệu và ngân hàng câu hỏi, đáp án liên quan đến cập nhật kiến thức về kiểm toán hoạt động, kiểm toán chuyên đề.

giam-doc-truong-dao-tao-va-boi-duong-nghiep-vu-kiem-toan-tran-kim-loc-pho-truong-ban-thuong-truc-phat-bieu-tai-cuoc-hop.jpg
Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán Trần Kim Lộc - Phó Trưởng Ban Thường trực phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Nguyễn Ly

Tại cuộc họp, Trưởng Ban rà soát Hoàng Phú Thọ nhấn mạnh, danh mục văn bản, tài liệu cần đảm bảo phù hợp với nội dung kiến thức chung về KTNN; kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ theo ngạch kiểm toán viên nhà nước và theo lĩnh vực chuyên môn kiểm toán. Các Tiểu ban rà soát, lược bỏ các văn bản, tài liệu hết hiệu lực, không liên quan đến nội dung kiến thức đánh giá cập nhật về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ của KTNN hoặc không có câu hỏi được xây dựng tương ứng; bổ sung các văn bản, tài liệu còn hiệu lực liên quan đến nội dung đánh giá.

Đối với ngân hàng câu hỏi, đáp án, các Tiểu ban rà soát toàn bộ câu hỏi, đáp án; lược bỏ những câu hỏi không phù hợp, bị trùng lắp, tăng số lượng câu hỏi về đạo đức công vụ và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Bổ sung 10 - 20% số câu hỏi cho lĩnh vực kiểm toán hoạt động, kiểm toán chuyên đề; bổ sung 10 - 20% câu hỏi đối với ngạch kiểm toán viên cao cấp ở 6 lĩnh vực chuyên môn. Trong số các câu hỏi mới bổ sung, đảm bảo 50% câu hỏi gắn với thực tiễn hoạt động kiểm toán, 50% câu hỏi cập nhật kiến thức mới.

Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán Trần Kim Lộc - Phó Trưởng Ban Thường trực cho biết, rút kinh nghiệm các năm trước, các Tiểu ban khi rà soát, bổ sung câu hỏi và đáp án cần có giải thích rõ ràng về đáp án đúng. Hệ thống câu hỏi cần phân định rõ từng nhóm dễ, trung bình, khó để khi tổ chức đánh giá, máy tính tự động lựa chọn câu hỏi theo đúng tỷ lệ, đảm bảo tính công bằng, chính xác khi đánh giá năng lực kiểm toán viên. Bên cạnh đó, các Tiểu ban cần lưu ý thời gian để đảm bảo tiến độ trước khi trình Hội đồng thẩm định.

kiem-toan-truong-ktnn-chuyen-nganh-vi-tran-van-hao-truong-tieu-ban-5-de-xuat-mot-so-noi-dung-lien-quan-den-cap-nhat-cac-kien-thuc-moi-.jpg
Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành VI Trần Văn Hảo - Trưởng tiểu ban 5 đề xuất một số nội dung liên quan đến cập nhật các kiến thức mới. Ảnh: Nguyễn Ly

Các thành viên Ban rà soát thống nhất với kế hoạch đề ra, đồng thời thảo luận một số vấn đề liên quan đến nhận sự các Tiểu ban; tỷ lệ và phân loại cấp độ dễ, trung bình, khó; bổ sung số lượng câu hỏi về đạo đức công vụ, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Kết luận cuộc họp, Trưởng Ban rà soát Hoàng Phú Thọ đề nghị các Tiểu ban đề xuất nhân sự phù hợp để sớm triểu khai các nhiệm vụ đảm bảo đúng tiến độ kế hoạch và chất lượng. Các Tiểu ban nên chia thành các nhóm và thực hiện rà soát chéo kết quả trước khi nộp cho tổ Thư ký.

Theo kế hoạch, các Tiểu ban gửi kết quả công việc cho tổ Thư ký trước ngày 15/7/2024. Ban rà soát sẽ triển khai họp lần 2 và cho ý kiến về từng nội dung để các Tiểu ban hoàn thiện trước khi trình Hội đồng thẩm định (dự kiến tháng 8/2024).

Cùng chuyên mục
Rà soát ngân hàng câu hỏi đánh giá việc cập nhật kiến thức kiểm toán