Sửa đổi, bổ sung một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực đấu thầu

(BKTO) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) vừa công bố danh mục các thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ.

tt.jpg
Sửa đổi, bổ sung một số thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ KHĐT. Ảnh minh họa: TTXVN

Theo Bộ KHĐT, danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ gồm 04 thủ tục hành chính cấp Trung ương.

Các thủ tục cụ thể là: thủ tục đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đối với nhà thầu, nhà đầu tư; thủ tục thay đổi, bổ sung các thông tin của nhà thầu, nhà đầu tư đăng ký tham gia vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; thủ tục chấm dứt, tạm ngừng tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; thủ tục khôi phục tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Theo đó, đối với thủ tục đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, nhà thầu, nhà đầu tư đăng ký các thông tin của đơn vị mình trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và in đơn đăng ký từ Hệ thống; sau đó gửi đính kèm bản scan đơn đăng ký có chữ ký và dấu trên Hệ thống.

Bước tiếp theo, nhà thầu, nhà đầu tư nhận kết quả xử lý đơn đăng ký và thông tin tài khoản đăng nhập qua thư điện tử; sau đó gửi hồ sơ đăng ký trên Hệ thống theo Hướng dẫn sử dụng.

Đối với thủ tục thay đổi, bổ sung các thông tin thì nhà thầu, nhà đầu tư tự thực hiện thay đổi, bổ sung thông tin theo Hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Thành phần hồ sơ gồm văn bản của nhà thầu, nhà đầu tư về việc thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký tham gia vào Hệ thống; các tài liệu liên quan đến nội dung cần thay đổi, bổ sung.

Đối với thủ tục chấm dứt hoặc tạm ngừng tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, nhà thầu, nhà đầu tư tham gia Hệ thống có thể yêu cầu tạm ngừng toàn bộ hoặc một số vai trò của Tài khoản bằng cách thực hiện theo Hướng dẫn sử dụng và gửi đề nghị xin chấm dứt hoặc tạm ngừng tham gia Hệ thống thông qua Hệ thống.

Đối với thủ tục khôi phục việc tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, nhà thầu, nhà đầu tư cũng cần thực hiện theo Hướng dẫn sử dụng và gửi văn bản trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia đề nghị khôi phục việc tham gia Hệ thống.

Cùng chuyên mục
Sửa đổi, bổ sung một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực đấu thầu