Tăng cường giám sát, hoàn thiện pháp luật về kinh doanh bảo hiểm

(BKTO) - Năm 2023, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) nhân thọ có doanh thu bán bảo hiểm qua kênh ngân hàng cao; xử lý nghiêm các sai phạm nếu phát hiện. Đồng thời, Bộ cũng sẽ tiếp tục hoàn thiện pháp luật nhằm tăng cường quản lý, giám sát hoạt động kinh doanh bảo hiểm.

bh-551.jpg
Bộ Tài chính yêu cầu DNBH phổ biến cho người dân về quyền, nghĩa vụ khi tham gia hợp đồng bảo hiểm cũng như các nội dung dễ gây tranh chấp trong hợp đồng. Ảnh minh họa.

Không ép buộc các tổ chức, cá nhân mua bảo hiểm

Theo Bộ Tài chính, ngay sau khi nhận được thông tin và đơn thư phản ánh, khiếu nại của người dân về dịch vụ bảo hiểm, Bộ Tài chính đã ban hành các công văn chấn chỉnh hoạt động bán bảo hiểm qua ngân hàng của các doanh nghiệp và yêu cầu các DNBH tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng đại lý bảo hiểm đối với các ngân hàng, nghiêm túc tuân thủ quy định tại Luật Kinh doanh bảo hiểm về việc không được ép buộc các tổ chức, cá nhân mua bảo hiểm dưới mọi hình thức.

Bộ cũng đã làm việc với một số DNBH có phản ánh của khách hàng và yêu cầu DNBH xem xét, xử lý dứt điểm khiếu nại của khách hàng, bảo đảm quyền lợi khách hàng trên cơ sở hợp đồng bảo hiểm đã giao kết và quy định pháp luật.

Thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận và xử lý các thông tin phản ánh liên quan đến bán sản phẩm bảo hiểm qua tổ chức tín dụng.

Đến ngày 25/4/2023, tổng số kiến nghị, phản ánh Bộ Tài chính nhận được 192 kiến nghị, phản ánh qua điện thoại và 299 kiến nghị, phản ánh qua email.

Bộ đã phân loại, xử lý 350 đơn tố cáo liên quan đến phân phối bảo hiểm qua kênh ngân hàng.

Bộ Tài chính cho biết, đến nay, tổng tài sản của các DNBH ước đạt 849.411 tỷ đồng (tăng 14,18% so với cùng kỳ năm 2022). Trong đó, các DNBH phi nhân thọ ước đạt 118.871 tỷ đồng, các DNBH nhân thọ ước đạt 730.540 tỷ đồng.

Các DN bảo hiểm đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 708.373 tỷ đồng (tăng 14,41% so với cùng kỳ năm 2022). Trong đó, các DNBH phi nhân thọ ước đạt 65.557 tỷ đồng, các DNBH nhân thọ ước đạt 642.816 tỷ đồng.

Tổng doanh thu phí bảo hiểm 4 tháng đầu năm 2023 ước đạt 75.338 tỷ đồng (tăng 1,12% so với cùng kỳ năm trước). Doanh thu phí bảo hiểm lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 23.289 tỷ đồng (tăng 2,55% so với cùng kỳ năm trước), lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ ước đạt 52.049 tỷ đồng (tăng 0,5% so với cùng kỳ năm trước).

Chi trả quyền lợi bảo hiểm 4 tháng đầu năm 2023 ước đạt 23.521 tỷ đồng (tăng 20,71% so với cùng kỳ năm trước). Trong đó, các DNBH phi nhân thọ ước đạt 7.417 tỷ đồng, các DNBH nhân thọ ước đạt 16.104 tỷ đồng.

Bộ Tài chính đã yêu cầu các DNBH nhân thọ rà soát tổng thể và tăng cường giám sát việc thực hiện các quy trình nghiệp vụ và quản lý chất lượng đại lý, tăng cường các chế tài đối với đại lý và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, công bố đường dây nóng và cán bộ có đủ thẩm quyền tiếp nhận và giải đáp, xử lý dứt điểm, kịp thời các phản ánh/thắc mắc của khách hàng về hợp đồng bảo hiểm.

Xây dựng phương án phối hợp với Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng - Ngân hàng Nhà nước thanh tra việc bán bảo hiểm qua ngân hàng và các tổ chức tín dụng.

Bộ Tài chính đã đề nghị Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam rà soát và hoàn thiện ngay bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp đại lý bảo hiểm, các quy tắc chuẩn mực để áp dụng chung cho các DNBH; có chế tài xử phạt nghiêm trường hợp vi phạm.

Hoàn thiện pháp luật về kinh doanh bảo hiểm

Bộ Tài chính đang hoàn thiện Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Dự thảo Thông tư hướng dẫn nhằm nâng cao chất lượng của đại lý bảo hiểm, quy định về việc triển khai bán bảo hiểm qua ngân hàng; tăng cường trách nhiệm của DNBH trong việc giám sát hoạt động tư vấn của đại lý; minh bạch hóa các thông tin về hợp đồng bảo hiểm; yêu cầu DNBH phải xây dựng bản tóm tắt hợp đồng bảo hiểm trong đó nêu rõ các quyền lợi, thời hạn, các nghĩa vụ đóng phí, cung cấp thông tin và các lưu ý quan trọng khác.

Rà soát, trình Chính phủ sửa đổi bổ sung Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm.

bh55-lay.jpg
Tăng cường quản lý, giám sát các doanh nghiệp bảo hiểm. Ảnh: Internet.

Bộ Tài chính sẽ tiếp tục thực hiện hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với DNBH nhân thọ có doanh thu bán bảo hiểm qua kênh ngân hàng cao về hoạt động bán bảo hiểm qua ngân hàng. Trường hợp phát hiện sai phạm, Bộ sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

Tiếp tục chỉ đạo các DNBH khẩn trương rà soát tổng thể quy trình nghiệp vụ (quy trình đào tạo đại lý, quy trình khai thác, thẩm định hợp đồng và giải quyết quyền lợi bảo hiểm), đảm bảo việc triển khai thực hiện theo đúng quy trình và quy định pháp luật có liên quan; giải đáp, xử lý dứt điểm, kịp thời các phản ánh/thắc mắc của khách hàng về hợp đồng bảo hiểm.

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến cho người dân về quyền và nghĩa vụ khi tham gia hợp đồng bảo hiểm, các nội dung dễ gây tranh chấp trong hợp đồng mà người dân cần chú ý khi tham gia, các cơ chế xử lý khi có tranh chấp đối với hợp đồng bảo hiểm.

Rà soát, sửa đổi, bổ sung các hành vi vi phạm hành chính về phân phối bảo hiểm qua kênh ngân hàng để trình Chính phủ ban hành trong quý IV/2023./.

Cùng chuyên mục
Tăng cường giám sát, hoàn thiện pháp luật về kinh doanh bảo hiểm