TĂNG CƯỜNG PHỐI HỢP

Tăng cường phối hợp công tác giữa Kiểm toán nhà nước, Bộ Tài chính và Đài Truyền hình Việt Nam
(BKTO) - Ngày 04/4, Kiểm toán nhà nước (KTNN), Bộ Tài chính và Đài Truyền hình Việt Nam đã có buổi làm việc nhằm tăng cường công tác phối hợp giữa 3 cơ quan trong thời gian tới.