Tây Ninh: Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2024

(BKTO) - Tại Phiên họp thường kỳ tháng 3/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đã thống nhất nội dung Tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2024 từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

thi-cong-da_giao-thong-tay-ninh-duong-dat-set-ben-cui.jpg
Tỉnh Tây Ninh điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2024. Ảnh sưu tầm

Ngay từ đầu năm, tỉnh đã phân bổ đủ kế hoạch vốn trung hạn còn lại đối với các dự án chuyển tiếp và bố trí khoảng 30% tổng mức đầu tư cho dự án khởi công mới (tuân thủ về nguyên tắc bố trí vốn kế hoạch đầu tư công hàng năm được quy định tại Điều 51 Luật Đầu tư công).

Qua rà soát, một số dự án chuyển tiếp đã hoàn thành, đang trình quyết toán, dự kiến nhu cầu vốn còn lại sau khi được cấp thẩm quyền phê duyệt quyết toán để tất toán công trình nhỏ hơn so với kế hoạch vốn đã giao; dự án khởi công mới có số vốn dự kiến tạm ứng hợp đồng nhỏ hơn so với kế hoạch đã giao nên có khả năng không giải ngân hết số vốn đã bố trí.

Hiện nay, có 7 dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương và 1 dự án sử dụng vốn ngân sách Trung ương đủ điều kiện giao kế hoạch vốn năm 2024, với tổng nhu cầu vốn 232 tỷ đồng (trong đó, vốn ngân sách địa phương 158 tỷ đồng và vốn ngân sách Trung ương 74 tỷ đồng).

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh đề xuất điều chỉnh giảm kế hoạch vốn năm 2024 đã giao của một số dự án không có khả năng giải ngân hết để bổ sung vốn cho 8 dự án khởi công mới.

Theo đó, đối với nguồn ngân sách địa phương, điều chỉnh giảm kế hoạch vốn đã giao của một số dự án 158 tỷ đồng và điều chỉnh tăng kế hoạch vốn để phân bổ cho các dự án từ nguồn điều chỉnh giảm. Đối với nguồn ngân sách Trung ương, điều chỉnh giảm kế hoạch vốn đã giao của các dự án 74 tỷ đồng, điều chỉnh tăng kế hoạch vốn để phân bổ cho Dự án xây dựng cửa khẩu quốc tế Tân Nam từ nguồn điều chỉnh giảm./.

Cùng chuyên mục
Tây Ninh: Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2024