Thái Bình: Tăng cường quản lý việc chi trả các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp và thu BHXH, BHYT

(BKTO) - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Thái Bình thường xuyên phối hợp với các cơ quan, ban, ngành thực hiện đánh giá công tác quản lý người hưởng, chi trả các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp và thu BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) nhằm đảm bảo người dân được thụ hưởng những quyền lợi tốt nhất.

Phối hợp hiệu quả trong thực hiện chính sách

Thực hiện Hợp đồng đã ký kết với Bưu điện tỉnh về việc ủy quyền thực hiện chi trả các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp, quản lý người hưởng các chế độ BHXH hằng tháng và ủy quyền thu BHXH, BHYT; năm 2023, BHXH tỉnh và Bưu điện tỉnh đã phối hợp triển khai các hoạt động theo quy định, đạt được nhiều kết quả trong công tác quản lý người hưởng và chi trả các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp.

hinh-anh-bhxh-thai-binh.jpg
BHXH tỉnh Thái Bình nỗ lực để người dân được thụ hưởng những quyền lợi tốt nhất. Ảnh: ST

Hiện nay, BHXH tỉnh đang quản lý 98.440 người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng. Công tác quản lý người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH luôn được hai ngành Bưu điện và BHXH tỉnh quan tâm, chú trọng. Ngành Bưu điện Thái Bình duy trì mạng lưới chi trả gồm 295 điểm chi trả trong toàn tỉnh; các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực chi trả các chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đều được thông báo, niêm yết công khai.

Năm 2023, ước tính chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua hệ thống Bưu điện số tiền 5.246,2 tỷ đồng; bình quân hằng tháng Bưu điện tỉnh chi trả cho trên 98.000 người hưởng, số tiền trên 437 tỷ đồng, đảm bảo kịp thời, đầy đủ, an toàn.

Về công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT qua hệ thống Bưu điện, chỉ tiêu giao số người tham gia BHXH tự nguyện năm 2023 là 22.000 người (tăng 1.013 người so với năm 2022), giao số người tham gia BHYT hộ gia đình là 54.087 người (tăng 10.000 người so với năm 2022).

Khắc phục tồn tại để nâng cao chất lượng phục vụ

BHXH tỉnh xác định, trong quá trình thực hiện còn tồn tại một số hạn chế như việc nắm bắt thông tin người hưởng các chế độ BHXH hằng tháng tại nơi cư trú chưa kịp thời; công tác kiểm soát giấy ủy quyền, rà soát, quản lý người hưởng tại một số nơi chưa chặt chẽ; còn tồn tại hiện tượng báo cắt giảm người hưởng chưa chính xác, chưa kịp thời; việc cập nhật dữ liệu thông tin người hưởng trên phần mềm quản lý chính sách để phục vụ công tác quản lý còn chậm; công tác phát triển người hưởng nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng qua tài khoản ATM tại khu vực đô thị còn hạn chế.

Trong triển khai công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT, kiến thức về chính sách BHXH, BHYT và kỹ năng tuyên truyền của một số nhân viên thu BHXH, BHYT còn hạn chế; số hội nghị khách hàng để vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình tổ chức còn ít; hiệu quả các cuộc ra quân hằng tháng tại một số huyện chưa có kết quả cao; một số điểm thu chưa chú trọng rà soát, phân loại người có tiềm năng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình để tuyên truyền, vận động.

BHXH tỉnh đã thường xuyên tiến hành phân tích những khó khăn, vướng mắc trong công tác khai thác thông tin, quản lý người hưởng; tuyên truyền, vận động người dân nối hạn cũng như phát triển tăng mới BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình... Đồng thời, tích cực trao đổi, thảo luận, đề xuất các giải pháp tháo gỡ, nhằm tổ chức thực hiện tốt hơn nữa công tác quản lý người hưởng, chi trả các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp và công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT trong thời gian tới.

Ông Phạm Quốc Thái - Giám đốc BHXH tỉnh ghi nhận kết quả công tác quản lý người hưởng, chi trả lương hưu, các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp và nỗ lực trong công tác thu, phát triển người tham gia qua hệ thống Bưu điện trên địa bàn tỉnh thời gian qua.

Trong thời gian tới, BHXH tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bưu điện tỉnh và các cơ quan nhằm khắc phục tồn tại, hạn chế, nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ nhân dân; tăng cường trao đổi thông tin, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. BHXH tỉnh thường xuyên cung cấp thông tin, các văn bản hướng dẫn mới về chế độ, chính sách BHXH, BHYT; phối hợp tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác chi trả, quản lý người hưởng và kỹ năng tuyền truyền, vận động người tham gia BHXH, BHYT cho nhân viên ngành Bưu điện./.

Cùng chuyên mục
Thái Bình: Tăng cường quản lý việc chi trả các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp và thu BHXH, BHYT