Thành phố Hồ Chí Minh được trao nhiều cơ chế, chính sách đặc thù

(BKTO) - TP. Hồ Chí Minh chính thức được áp dụng thí điểm các cơ chế, chính sách đặc thù từ ngày 01/8/2023.

hcm.jpg
Các đại biểu Quốc hội bấm nút biểu quyết. Ảnh: VPQH

Chiều 23/6, với 481/484 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (bằng 97,37% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.Hồ Chí Minh.

Nghị quyết quy định thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh về quản lý đầu tư; tài chính, ngân sách nhà nước; quản lý đô thị và tài nguyên, môi trường; ngành, nghề ưu tiên thu hút nhà đầu tư chiến lược vào Thành phố; quản lý khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo; tổ chức bộ máy của chính quyền Thành phố và thành phố Thủ Đức.

Trước khi bấm nút biểu quyết thông qua, các đại biểu Quốc hội đã nghe Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.Hồ Chí Minh.

Ông Lê Quang Mạnh cho biết, về thí điểm mô hình phát triển đô thị theo định hướng phát triển giao thông (TOD), Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) nhận thấy, ý kiến của đại biểu Quốc hội là xác đáng. Do đó, đề nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan nghiên cứu, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc mở rộng phạm vi áp dụng đến vùng lân cận để sử dụng hiệu quả nguồn lực tăng thêm, khai thác giá trị tăng thêm từ đất để chi cho việc bồi thường giải phóng mặt bằng và tái đầu tư trở lại cho các công trình, dự án như ý kiến của đại biểu Quốc hội.

Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định trách nhiệm trong tuân thủ quy hoạch và nguyên tắc bảo đảm hài hòa quyền và lợi ích hợp pháp của người dân trong bồi thường, giải phóng mặt bằng. Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, UBTVQH đã chỉ đạo các cơ quan rà soát, chỉnh lý Dự thảo Nghị quyết, bổ sung quy định cần bảo đảm hài hòa quyền và lợi ích hợp pháp của người dân khi bị thu hồi đất.

Về các dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, để tăng cường thu hút đầu tư, phát huy nguồn lực xã hội, bao quát cả các dự án PPP trong lĩnh vực y tế, giáo dục - đào tạo, tạo sự chủ động cho Thành phố trong thực hiện các dự án PPP, không bị ràng buộc bởi quy định quy mô từ 100 tỷ đồng trở lên, UBTVQH xin Quốc hội cho phép quy định tại Dự thảo Nghị quyết giao HĐND TP. Hồ Chí Minh quyết định quy mô của dự án PPP trong lĩnh vực y tế, giáo dục - đào tạo, thể thao và văn hóa. Quy định này được thể hiện tại điểm b khoản 5 Điều 4 Dự thảo Nghị quyết...

Về tài chính, ngân sách, Chủ nhiệm Lê Quang Mạnh cho biết, qua thảo luận, một số ý kiến đề nghị thực hiện như quy định hiện hành, theo đó giữ nguyên mô hình tổ chức của Công ty Đầu tư tài chính nhà nước TP.Hồ Chí Minh (HFIC) và nộp toàn bộ lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp sau khi trích lập các quỹ vào ngân sách nhà nước.

UBTVQH cho rằng,  với tính chất là quỹ đầu tư phát triển, cơ chế này đã được thực hiện trong nhiều năm qua, nay HFIC chỉ xin được tiếp tục thực hiện lại theo quy định đang áp dụng cho các Quỹ đầu tư phát triển địa phương là được giữ lại chênh lệch thu chi sau khi nộp thuế, nộp ngân sách và phân phối các quỹ theo quy định để bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển nhằm tăng vốn điều lệ tương ứng với chức năng và nguyên tắc hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương mà HFIC đang thực hiện, tiếp tục phát huy vai trò huy động và đáp ứng nhu cầu cấp thiết về nguồn lực cho đầu tư phát triển hạ tầng - kỹ thuật, kinh tế - xã hội của Thành phố.

Để thể chế hóa tinh thần Nghị quyết 31 của Bộ chính trị về tạo quyền chủ động, tăng cường nguồn lực cho Thành phố, UBTVQH xin Quốc hội cho phép HFIC được giữ lại lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ theo quy định để bổ sung vốn điều lệ.

Về thu hút nhà đầu tư chiến lược vào TP.Hồ Chí Minh, UBTVQH đã chỉ đạo các cơ quan rà soát, chỉnh lý Dự thảo Nghị quyết và không quy định nội dung này. Trường hợp cần tăng cường thu hút nhà đầu tư chiến lược trên cơ sở tuân thủ pháp luật, phù hợp với tình hình thực tiễn, TP.Hồ Chí Minh báo cáo Chính phủ trình cấp có thẩm quyền để trình Quốc hội xem xét, quyết định.

Về tổ chức bộ máy thành phố Thủ Đức, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, UBTVQH đề nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan liên quan nghiên cứu, tham mưu, đề xuất những chính sách thực sự nổi trội để thành phố Thủ Đức phát triển hơn nữa trong thời gian thích hợp.Cùng chuyên mục
Thành phố Hồ Chí Minh được trao nhiều cơ chế, chính sách đặc thù