Thành phố Hồ Chí Minh: Kinh tế - xã hội có nhiều điểm sáng

(BKTO) - Trong 2 tháng đầu năm 2024, kinh tế - xã hội của TP. Hồ Chí Minh có nhiều điểm sáng, trong đó, tổng thu ngân sách nhà nước tăng 13,69% so với cùng kỳ năm trước; thị trường bất động sản đã có dấu hiệu phục hồi tích cực hơn.

sx-cong-nghiep-tphcm_screenshot-2024-03-07-181717.png
Trong 2 tháng đầu năm 2024, tổng thu ngân sách nhà nước của TP. Hồ Chí Minh tăng 13,69% so với cùng kỳ năm trước. Ảnh sưu tầm

Theo báo cáo tại phiên họp tình hình, kết quả kinh tế - xã hội tháng 02 và 2 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 3/2024 do Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh vừa tổ chức, tổng thu ngân sách nhà nước 2 tháng đầu năm của Thành phố ước đạt hơn 103.164 tỷ đồng (đạt 21,37% dự toán năm và tăng 13,69% so với cùng kỳ năm trước).

Trong đó, thu nội địa hơn 87.664 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 15.500 tỷ đồng.

Thị trường bất động sản đã có dấu hiệu phục hồi tích cực hơn, doanh thu kinh doanh bất động sản ước tăng 20,1% so với cùng kỳ năm trước.

Tăng trưởng tín dụng tháng 02 tăng 0,6% so với tháng 01; có 6.283 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký mới 56.851 tỷ đồng, tăng 18,2% về số lượng và tăng 44,4% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng lũy kế 2 tháng đầu năm ước đạt 184.888 tỷ đồng, tăng 14,8% so với cùng kỳ năm 2023.

Lũy kế 2 tháng đầu năm 2024, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 6,3 USD (tăng 11,6% so với cùng kỳ năm trước). Nhìn chung trong ngắn hạn, các ngành hàng còn gặp khó khăn về thị trường xuất khẩu do tổng cầu thế giới giảm, nhất là đối với hàng hóa tiêu dùng không thiết yếu. Lũy kế 2 tháng đầu năm, kim ngạch nhập khẩu đạt 8,4 tỷ USD, tăng 8,6% so với cùng kỳ năm trước.

Khối lượng vận tải hành khách công cộng ước đạt 33,2 triệu lượt hành khách, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm 2023 và đạt 6,9% so với kế hoạch năm 2024 (477,67 triệu lượt hành khách).

Tổng doanh thu du lịch tháng 02 ước đạt 15.743 tỷ đồng, tăng 21,2% so với cùng kỳ năm 2023. Các thành phần kinh tế đã thu hút và giải quyết việc làm cho 27.232 lượt người (đạt hơn 9% kế hoạch năm), trong đó, tạo việc làm mới cho 14.461 lượt lao động (đạt 10,3% kế hoạch năm).

Bên cạnh kết quả đạt được, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp; thu hút FDI mặc dù tăng về số lượng nhưng lại giảm về quy mô vốn (giảm 47% so với cùng kỳ năm 2023).

Trong 2 tháng đầu năm 2024, các thành phần kinh tế đã thu hút và giải quyết việc làm cho 27.232/300.000 lượt người (đạt 9,08% kế hoạch năm), trong đó, tạo việc làm mới 14.461/140.000 lượt lao động (đạt 10,33% kế hoạch năm)./.

Cùng chuyên mục
Thành phố Hồ Chí Minh: Kinh tế - xã hội có nhiều điểm sáng