Thanh tra Kiểm toán nhà nước trưởng thành vững mạnh, đóng góp tích cực vào sự phát triển của Ngành

(BKTO) - Chiều 24/3, Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Thanh tra Kiểm toán nhà nước (KTNN) đã diễn ra tại trụ sở KTNN.

photosmile.vn_-6-.jpg
Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn phát biểu tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: D.THIỆN

Dự Lễ kỷ niệm có Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn và các Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Tuấn Anh, Doãn Anh Thơ.

Tham dự Lễ kỷ niệm còn có các đồng chí nguyên lãnh đạo Thanh tra KTNN; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc KTNN; cùng tập thể công chức, viên chức, người lao động Thanh tra KTNN.

Trình bày Báo cáo Tổng kết, ông Dương Quang Chính - Chánh Thanh tra KTNN cho biết, trong 10 năm xây dựng và phát triển, với nhiều thuận lợi và cũng có không ít khó khăn, tập thể Thanh tra KTNN đã đoàn kết, nỗ lực và quyết tâm thực hiện ngày càng tốt hơn chức năng, nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực, hiệu quả vào thành tích chung của KTNN.

Cụ thể, trong công tác xây dựng và hoàn thiện khung pháp lý về tổ chức và hoạt động của Thanh tra KTNN, khi mới thành lập, hệ thống văn bản pháp lý về công tác thanh tra và thanh tra hoạt động kiểm toán chưa đầy đủ, đồng bộ; trong các văn bản pháp luật về thanh tra và văn bản của KTNN chưa có các quy định về công tác thanh tra hoạt động kiểm toán. Để khắc phục điều này, cấp ủy và lãnh đạo đơn vị đã tập trung chỉ đạo xây dựng các văn bản pháp lý liên quan đến hoạt động của đơn vị và đảm bảo công tác thanh tra hoạt động kiểm toán đúng quy định của pháp luật.

Đối với công tác thanh tra, kiểm tra, từ ngày thành lập đến nay, Thanh tra KTNN đã chủ trì thực hiện 159 đoàn thanh tra theo kế hoạch thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quản lý, điều hành đơn vị và tổ chức thực hiện hoạt động kiểm toán; đồng thời thực hiện 21 đoàn thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của Tổng Kiểm toán nhà nước. 

Kết quả qua 10 năm thực hiện nhiệm vụ, công tác thanh tra đã tạo được sự chuyển biến rõ rệt đối với công chức, đơn vị trực thuộc KTNN về ý thức trách nhiệm, kỷ cương, đạo đức công vụ.

Đồng thời, qua các kiến nghị, đề nghị của đoàn thanh tra đã giúp chấn chỉnh công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của các đơn vị được thanh tra về công tác xây dựng kế hoạch kiểm toán, tổ chức hoạt động kiểm toán, phát hành báo cáo kiểm toán, soát xét chất lượng kiểm toán.

Bên cạnh đó, thủ trưởng đơn vị và trưởng đoàn kiểm toán cũng nâng cao năng lực quản lý; góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm toán, củng cố bằng chứng kiểm toán, hoàn thiện công tác lưu trữ hồ sơ kiểm toán; đồng thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung những bất cập, hạn chế trong hệ thống mẫu biểu, văn bản của Ngành.

photosmile.vn_-7-(1).jpg
Ông Dương Quang Chính - Chánh Thanh tra KTNN trình bày Báo cáo. Ảnh: D.THIỆN

Về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, trong 10 năm qua, Thanh tra KTNN đã tiếp nhận và tham mưu xử lý tổng số 816 đơn. Các đơn thư gửi đến đã được Thanh tra KTNN xem xét, tham mưu, xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo, không để xảy ra tình trạng tồn đọng, kéo dài.

Bên cạnh đó, việc bố trí công chức thực hiện trực tiếp công dân định kỳ 01 lần/tháng được Thanh tra KTNN duy trì theo đúng quy định của Luật Tiếp công dân.

Trong công tác kiểm toán, năm 2021, Thanh tra KTNN được Tổng Kiểm toán nhà nước giao chủ trì 01 cuộc kiểm toán các dự án do Thanh tra Chính phủ thực hiện. Mặc dù là cuộc kiểm toán đầu tiên mà Thanh tra KTNN chủ trì thực hiện, song kết quả đạt được rất đáng khích lệ với tỷ lệ thu hồi, giảm thanh toán đạt hơn 1%. Qua kiểm toán cũng chỉ ra một số kiến nghị chấn chỉnh công tác quản lý dự án đầu tư.

Trên các mặt công tác khác như công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; công tác tổ chức, đào tạo, bồi dưỡng, thi đua khen thưởng…, Thanh tra KTNN cũng đạt được nhiều kết quả rất tích cực.

Phát huy những thành tích đã đạt được trong thời gian qua, để tiếp tục xây dựng đơn vị lớn mạnh và đóng góp vào sự phát triển chung của KTNN, ông Dương Quang Chính cho biết Thanh tra KTNN cần tiếp tục thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm.

Trước hết, tiếp tục phát huy sáng kiến cải tiến phương pháp làm việc; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động thực tiễn; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đồng thời nâng cao tính chủ động, sáng tạo và linh hoạt trong thực thi công vụ.

Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện nghiêm quy chế tổ chức và hoạt động của đoàn thanh tra, quy tắc ứng xử của công chức, kiểm toán viên nhà nước; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, tuyệt đối không để xảy ra sai phạm trong thực hiện nhiệm vụ thanh tra, đảm bảo tiến độ, mục tiêu kế hoạch đề ra và theo yêu cầu của Tổng Kiểm toán nhà nước.

Mặt khác, thực hiện nghiêm việc công khai, minh bạch trong hoạt động của đơn vị, nhất là công tác tổ chức sắp xếp nhân sự tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra, xác minh.

Đồng thời, tiếp tục đóng góp hiệu quả vào việc tham mưu, giúp Tổng Kiểm toán nhà nước thực hiện công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của KTNN...

Tại Lễ kỷ niệm, Nguyên Chánh Thanh tra KTNN Phí Công Hùng đã có ý kiến phát biểu nhìn lại chặng đường xây dựng, phát triển của Thanh tra KTNN trong suốt 10 năm qua.

Cũng tại Lễ kỷ niệm, ông Lưu Trường Kháng - Chánh Văn phòng KTNN đã Công bố Quyết định số 217/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng Cờ Thi đua của Chính phủ cho Thanh tra KTNN đã hoàn thành xuất sắc toàn diện các mặt công tác, dẫn đầu phong trào thi đua năm 2022 của KTNN.

photosmile.vn_-9-.jpg
Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn trao Cờ Thi đua của Chính phủ cho Thanh tra KTNN. Ảnh: D.THIỆN

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, thay mặt Ban cán sự Đảng, Đảng ủy, lãnh đạo KTNN, Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những thành tích mà Thanh tra KTNN đã đạt được trong suốt thời gian qua.

Tổng Kiểm toán nhà nước cũng nhấn mạnh, Thanh tra KTNN là một trong những đơn vị tuy mới được thành lập, song qua 10 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, các công chức, viên chức, người lao động của đơn vị đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, hoàn thành toàn diện những nhiệm vụ được giao, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của Ngành.

Nhìn về chặng đường phía trước, Tổng Kiểm toán nhà nước nhất trí với những định hướng mà Thanh tra KTNN đề ra, đồng thời nhấn mạnh thêm một số vấn đề mà Thanh tra KTNN cần lưu ý.

Trước hết, Thanh tra KTNN cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy trình, nghiệp vụ để kiểm soát được toàn bộ hoạt động thanh tra, kiểm tra, cũng như hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho hoạt động của Thanh tra KTNN.

Bên cạnh đó, Thanh tra KTNN cần nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ thanh tra theo kế hoạch, thanh tra đột xuất, trong đó chú trọng vào những lĩnh vực “nóng”, dễ phát sinh tiêu cực.

photosmile.vn_-5-.jpg
Đông đảo đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Thanh tra KTNN. Ảnh: D.THIỆN

Đồng thời, đơn vị cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ; tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; công tác phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể...

Đặc biệt, Thanh tra KTNN cần tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp; cần xây dựng đội ngũ cán bộ thanh tra có trình độ chuyên môn, có đạo đức và uy tín để thực hiện công việc thanh tra, kiểm tra - công việc được coi là “mẫu mực của mẫu mực”.

“Nhiệm vụ của Thanh tra KTNN trong thời gian tới rất nặng nề, khó khăn và thách thức, tôi mong rằng Thanh tra KTNN sẽ tiếp tục phát huy truyền thống 10 năm xây dựng và trưởng thành, khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách, tiếp tục bám sát các yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Ngành để thực hiện tốt những nhiệm vụ được giao, lập thành tích hướng tới chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập KTNN, cũng như góp phần giữ vững giá trị cốt lõi của Ngành là “Độc lập - Liêm chính - Chuyên nghiệp - Uy tín - Chất lượng” - Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh.

photosmile.vn_-8-.jpg
Lãnh đạo KTNN chụp ảnh lưu niệm với tập thể công chức Thanh tra KTNN. Ảnh: D.THIỆN

Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Tổng Kiểm toán nhà nước, thay mặt tập thể công chức Thanh tra KTNN, Chánh Thanh tra Dương Quang Chính bày tỏ đơn vị sẽ quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị hằng năm, tham gia hiệu quả vào hoạt động chung và sự phát triển của toàn Ngành, góp phần vào việc thực hiện sứ mệnh của KTNN được Đảng, Quốc hội và nhân dân tin tưởng giao phó.

Thanh tra KTNN được thành lập theo Nghị quyết số 560/NQ-UBTVQH13 ngày 16/01/2013 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quyết định số 217/QĐ-KTNN ngày 25/3/2013 của Tổng Kiểm toán nhà nước.

Trong chặng đường 10 năm xây dựng và phát triển, Thanh tra KTNN đã đạt được nhiều danh hiệu và hình thức thi đua các cấp như: Cờ Thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2022; Cờ Thi đua của KTNN năm 2022; Bằng khen của Tổng Kiểm toán nhà nước tặng tập thể Thanh tra KTNN các năm 2020, 2022 trong phong trào cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019-2025 (năm 2022); phong trào thi đua kỷ niệm 25 năm thành lập KTNN (năm 2020).

Cùng chuyên mục
Thanh tra Kiểm toán nhà nước trưởng thành vững mạnh, đóng góp tích cực vào sự phát triển của Ngành