Rà soát sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Kiểm toán nhà nước

Chiều ngày 24/4, Tổ soạn thảo sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật Kiểm toán nhà nước đã tổ chức họp cho ý kiến về dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật do Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành.
PHÒNG BÁO ĐIỆN TỬ | 25/04/2023 11:53
Thời sự